KENYATAAN PERMOHONAN PELUPUSAN SECARA PEMBERIMILIKAN TANAH KERAJAAN DI BAWAH SEKSYEN 76 KANUN TANAH NEGARA SECARA TENDER TERBUKA

Kenyataan tawaran pelupusan secara pemberimilikan tanah kerajaan di bawah seksyen 76 kanun tanah negara secara tender terbuka adalah di :-

  • LOT 24414, JALAN SBBC 5, PEKAN SUNGAI BESAR, DAERAH SABAK BERNAM
  • LOT 24415, JALAN SBBC 5, PEKAN SUNGAI BESAR, DAERAH SABAK BERNAM

Berikut adalah Notis Pemberitahuan Kenyataan Tawaran Pelupusan Tanah Kerajaan Secara Tender Terbuka :-

Tarikh tutup : 16 November 2022 (pada atau sebelam jam 12.00 tengahari)