KENYATAAN PERMOHONAN PELUPUSAN SECARA PEMBERIMILIKAN TANAH KERAJAAN DI BAWAH SEKSYEN 76 KANUN TANAH NEGARA SECARA TENDER TERBUKA 2023

Kenyataan tawaran pelupusan secara pemberimilikan tanah kerajaan di bawah seksyen 76 kanun tanah negara secara tender terbuka adalah di :-

  • PT 3332 DI KAWASAN PEMBANGUNAN SUNGAI LANG, MUKIM SABAK, DAERAH SABAK BERNAM
  • PT 3333 DI KAWASAN PEMBANGUNAN SUNGAI LANG, MUKIM SABAK, DAERAH SABAK BERNAM
  • PT 3334 DI KAWASAN PEMBANGUNAN SUNGAI LANG, MUKIM SABAK, DAERAH SABAK BERNAM

Berikut adalah Notis Pemberitahuan Kenyataan Permohonan Pelupusan Tanah Kerajaan Secara Tender Terbuka :-

dan berikut adalah Pelan Lokasi.

Tarikh tutup : 23 Oktober 2023