Kutipan Caj Beg Plastik Selangor

Klik senarai di bawah untuk :

  1. Borang Permohonan Pendaftaran
  2. Borang Serahan (akan dikemaskini)
  3. Borang Pengesahan Dan Permohonan Sijil (akan dikemaskini)
  4. Notis Pemberitahuan Kutipan Caj Beg Plastik Di Negeri Selangor
  5. Garis Panduan Kutipan Caj Beg Plastik Di Negeri Selangor