Program Kutipan Caj Beg Plastik Negeri Selangor

Klik senarai di bawah untuk :

1. Borang Permohonan Pendaftaran

Borang CPBP-A (Premis membekalkan beg plastik dalam setiap transaksi dan membuat apa-apa kutipan caj beg plastik)

2. Borang Serahan

Borang CPBP-B (Serahan setiap 6 bulan sekali)

3. Borang Pengesahan Dan Permohonan Sijil

Borang CPBP-C (Premis tidak membekalkan sebarang beg plastik dan tidak membuat apa-apa kutipan caj beg plastik)

4. Notis Pemberitahuan Kutipan Caj Beg Plastik Di Negeri Selangor

5. Garis Panduan Kutipan Caj Beg Plastik Di Negeri Selangor