SOAL SELIDIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JABATAN/AGENSI KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Kerajaan Negeri Selangor sedang mengadakan kajian umum mengenai perkhidmatan dalam talian yang disediakan oleh jabatan/agensi di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor. Anda dijemput mengisi borang soal selidik yang dibuka sehingga 29 Mac 2024.

Borang soal selidik boleh dicapai di alamat https://ls.selangor.my/sgos

Terima kasih di atas penglibatan anda.