Entries by Khairul Anuar Idrus

Penyediaan Dan Semakan Senarai Nilaian Baru Mengemaskini Maklumat Pemunya/Pemilik Akta Kerajaan Tempatan 1976 (AKTA 171)

PEMBERITAHUAN PENYEDIAAN DAN SEMAKAN SENARAI NILAIAN BARU MENGEMASKINI MAKLUMAT PEMUNYA / PEMILIK AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 (AKTA 171) Majlis Perbandaran Sepang sedang menjalankan kerja-kerja Penyediaan Senarai Nilaian Baru dan mengemaskini maklumat pemilik bagi pegangan berkadar di dalam kawasan Majlis Perbandaran Sepang. Kerja-kerja lawat periksa dan mengemaskini maklumat pemilik bermula 1 Ogos 2020 sehingga 31 Januari […]

Senarai Semak OSC 3.0 Plus MPSepang yang terkini

Bermula 1 Julai 2020, Unit OSC telah melaksanakan prosedur OSC 3.0 Plus Online. Oleh yang demikian terdapat beberapa perubahan kepada senarai semak OSC bagi pengemukaan permohonan cadangan pemajuan di Unit OSC. Berikut adalah Pautan Senarai Semak OSC 3.0 Plus MPSepang yang terkini: A) SENARAI SEMAK KEBENARAN MERANCANG Senarai Semak 1(a) Kebenaran Merancang Senarai Semak 1(b) […]