BORANG PERMOHONAN PELEKAT LETAK KENDERAAN OKU
 
* Setiap pemohon Pelekat Letak Kenderaan OKU perlu mengisi dengan lengkap borang seperti dilampiran.
 
* Pemohon juga perlu melampirkan dokumen sokongan yang dinyatakan dengan lengkap semasa membuat permohonan.
 
* Senarai dokumen sokongan yang diperlukan :
> Salinan Kad OKU Pemohon
> Salinan Kad Pengenalan Pemohon
> Salinan Lesen Pemandu Pemohon
> Sekeping gambar pemohon OKU
> Salinan Geran Pendaftaran Kenderaan
> Salinan Kad Pengenalan Penjaga (Jika Ada)
> Salinan Lesen Memandu Penjaga (Jika Ada)
> Pelekat letak kenderaan OKU yang lama dikembalikan
> Salinan Laporan Polis/Surat Akuan (Jika Pelekat OKU Hilang)
 
*Borang boleh dimuat turun  di pautan ini : Borang Pelekat Kenderaan OKU
 
*Sebarang permohonan boleh dibuat melalui Unit Korporat dan Perhubungan Awam, Tingkat 3, Majlis Perbandaran Sepang, Persiaran Semarak Api, Cyber 1, 63200 Cyberjaya