Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

DASAR KESELAMATAN

& KESIHATAN PEKERJAAN

Majlis Perbandaran Sepang

Beriltizam untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat kepada semuanya pekerjanya, dan individu lain di bawah kawasan kawalannya

Yang DiPertua

MAJLIS PERBANDARAN SEPANG

2018 – 2019