Enakmen Kebebasan Maklumat (Negeri Selangor) 2011

Bermula pada 5 Mac 2013, akses kepada sebarang maklumat perihal perkara di bawah bidang kuasa Jabatan / Agensi Kerajaan Negeri Selangor (termasuk Pihak Berkuasa Tempatan, Badan Berkanun Negeri dan Anak-Anak Syarikat), boleh didapatkan. Bagi keterangan lanjut boleh melayari www.selangor.gov.my atau foi@selangor.gov.my. Anda juga boleh hadir terus ke kaunter utama jabatan atau berhubung menerusi panggilan telefon di talian 03-55447671 / 03-55212291.

Harap Maklum