Iklan Pembaharuan Lesen Anjing

Dimaklumkan bahawa tarikh memperbaharui Lesen Anjing adalah dari 4/1/2016 hingga 29/2/2016.

Dokumen yang perlu di bawa :

1. Lesen terdahulu (2015)
2. Salinan suntikan anjing yang masih belum tamat tempoh

Lesen Anjing boleh juga diperbaharui di Pejabat-Pejabat Cawangan MPSepang.