KAJIAN PEMAHAMAN WARGA KPKT DAN MASYARAKAT BERKAITAN KREDIT KOMUNITI 2024

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) melalui Unit Komunikasi Korporat (UKK) dan Bahagian Kawalan Kredit Komuniti (BKK) sedang menjalankan kajian pemahaman masyarakat awam berkaitan Kredit Komuniti. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan penilaian masyarakat awam berkaitan Kredit Komuniti dan kefahaman tentang peranan KPKT dalam mengawal selia aktiviti-aktiviti pemberi kredit. Justeru, soal selidik kajian tersebut boleh diakses dengan mengimbas kod QR yang terdapat pada poster di atas atau melalui pautan berikut;

https://me-qr.com/hOIdreyB