KENYATAAN PERMOHONAN PELUPUSAN TANAH KERAJAAN SECARA TENDER TERBUKA PEJABAT DAERAH/ TANAH KLANG

Kenyataan Permohonan Pelupusan Secara Pemberimilikan Tanah Kerajaan dibawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara Secara Tender Terbuka

i) DI LOT 20, SEKSYEN 4,PEKAN KAPAR

ii) DI LOT 21, SEKSYEN 4,PEKAN KAPAR

iii) DI LOT 23, SEKSYEN 4,PEKAN KAPAR

Tarikh Buka : 9 Mac 2022
Tarikh Tutup : 7 April 2022