Kenyataan Tender Permohonan Pelupusan Tanah

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah mengesyorkan kaedah pelupusan tanah di Pekan Bukit Bisa, Mukim Dengkil, Daerah Sepang dilaksanakan secara Tender.  Tarikh tutup kenyataan ini adalah pada 27/2/2016. Klik  di sini untuk mendapatkan Kenyataan Permohonan Pelupusan Tanah Secara Tender dan klik di sini untuk melihat Pelan Lokasi.