PEMAKLUMAN PENUTUPAN KUTIPAN CUKAI TANAH, CUKAI PETAK DAN CUKAI TAKSIRAN BAGI LAIN-LAIN PBT DI SELANGOR

HARAP MAKLUM

Tarikh akhir bagi kutipan Cukai Tanah, Cukai Petak dan Cukai Taksiran bagi lain-lain PBT di Selangor akan ditutup pada 16 Disember 2022 untuk memastikan proses penutupan akaun berjalan dengan lancar.

Sebarang pertanyaan lanjut boleh merujuk kepada pihak Pejabat Tanah dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) berkenaan.

JABATAN PERBENDAHARAAN
MAJLIS PERBANDARAN SEPANG