Penghebahan Geran Bantuan Kepada Pihak Pengurusan Di Skim Perumahan Berstrata

Sila rujuk lampiran di bawah untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan Permohonan Geran Badan Pengurusan JMB / MC.

Broucher Geran