Program Publisiti Penyertaan Awam

Sukacita dimaklumkan bahawa  pihak Majlis dalam  proses penyediaan  Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Sepang (Pengubahan 2)  2025  yang  kini  dalam  peringkat  penyediaan  Publisiti dan Penyertaan Awam. Program Publisiti  dan  Penyertaan Awam merupakan  satu kaedah hebahan  atau pemakluman kepada orang awam mengenai  Laporan Draf Rancangan Tempatan adalah sedia  untuk diperiksa selaras dengan keperluan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta172). Program ini diadakan pada 19 Disember 2016 hingga 20 Januari 2017.  Sila klik  Borang Bantahan   Awam  /  Represantasi  untuk memuat turun  borang dan  klik RT MPSEPANG 225  bagi pengguna  telefon  pintar (Mobile Apps).