Bayaran Cukai Taksiran Secara Di Atas Talian

Berhubung dengan perubahan Sistem Cukai Taksiran yang baru yang melibatkan pertukaran Nombor Akaun atau AUID baru pada Bil Cukai Taksiran, adalah dimohon agar para pelanggan dapat membuat bayaran melibatkan Cukai Taksiran di Agensi-agensi Perbankan yang terlibat secara di atas talian dengan menggunakan Nombor Akaun lama (15 digit) atau AUID lama.

Sekian, terima kasih.