RALAT : Bil Cukai Taksiran Penggal 01/2020

Majlis Perbandaran Sepang telah menghantar bil cukai taksiran bagi penggal 01/2020 kepada semua pemilik harta yang berdaftar di kawasan pentadbiran MPSepang. Walaubagaimanapun terdapat ralat dalam jumlah tunggakan yang tertera di bil kerana telah mengambilkira jumlah kenaan cukai setahun. Untuk mendapatkan penyata terkini, sila layari https://ekl.mpsepang.gov.my atau menghubungi Bahagian Hasil di talian hotline 03-83190266. Pihak MPSepang memohon maaf atas sebarang kesulitan. Terima kasih.