SEBUTHARGA PELUPUSAN HAIWAN LEMBU KERBAU

Sila klik sebutharga PELUPUSAN HAIWAN DI BAWAH ENAKMEN MENGAWAL LEMBU KERBAU 1971 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG BAGI TAHUN 2023 (SH/MPSepang/KUASA/126/2023) untuk lebih lanjut.