PROGRAM GERAN KECIL ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU NEGERI SELANGOR 2023

Permohonan Dibuka Untuk Program Geran Kecil Alam Sekitar Dan Teknologi Hijau Negeri Selangor 2023

Tarikh Tutup Permohonan : 10 Mei 2023 (Rabu) pada jam 5.00 petang
Permohonan Online : https://forms.gle/TVFFVsrHwoLcCFQG9

Sila rujuk syarat permohonan seperti di risalah bergambar berikut.

Urusetia Untuk Dihubungi:

Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan, Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor
Tel : 03-55447841
Emel : selangor.environmentgrant@gmail.com