Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS 1984)

Berikut merupakan pindaan-pindaan Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS 1984) dari tahun1990 sehingga tahun 2007 :-