mail   Emel       Cetak

Kaedah

Kaedah adalah suatu perincian undang-undang yang digubal berdasarkan kepada kuasa yang diperuntukkan oleh akta ibu seperti Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Berikut adalah senarai Kaedah yang digunapakai oleh Majlis Perbandaran Sepang iaitu :

• Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

• Kaedah-Kaedah Pekerja (Kelakuan dan Tatatertib) ( Majlis Daerah Sepang) 1995

• Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am) (Selangor) 2001

• Kaedah-Kaedah Pemeliharaan Pokok 2001

• Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan 1999