Program Kutipan Caj Beg Plastik Negeri Selangor

Klik senarai di bawah untuk :

1. Borang Permohonan Pendaftaran

Borang CPBP-A (Premis membekalkan beg plastik dalam setiap transaksi dan membuat apa-apa kutipan caj beg plastik)

2. Borang Serahan

Borang CPBP-B (Serahan setiap 6 bulan sekali)

3. Borang Pengesahan Dan Permohonan Sijil

Borang CPBP-C (Premis tidak membekalkan sebarang beg plastik dan tidak membuat apa-apa kutipan caj beg plastik)

4. Notis Pemberitahuan Kutipan Caj Beg Plastik Di Negeri Selangor

5. Garis Panduan Kutipan Caj Beg Plastik Di Negeri Selangor

Cadangan Kalendar Proses Permohonan Sewaan Premis MPSepang Dan Sesi Temuduga Tahun 2020

Sila klik di sini untuk lihat Cadangan Kalendar Proses Permohonan Sewaan Premis Majlis Perbandaran Sepang.