Entries by Nor Aisyah Mohd Nasir @ Harun

SENARAI CALON TEMUDUGA MPSEPANG 2024

Sila klik untuk lihat senarai : CALON TEMUDUGA JAWATAN JURUFOTOGRAFI, GRED B19 CALON TEMUDUGA JAWATAN PENERBIT RANCANGAN, GRED B19 CALON TEMUDUGA JAWATAN PENERBIT RANCANGAN, GRED B29

KAJIAN PEMAHAMAN WARGA KPKT DAN MASYARAKAT BERKAITAN KREDIT KOMUNITI 2024

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) melalui Unit Komunikasi Korporat (UKK) dan Bahagian Kawalan Kredit Komuniti (BKK) sedang menjalankan kajian pemahaman masyarakat awam berkaitan Kredit Komuniti. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan penilaian masyarakat awam berkaitan Kredit Komuniti dan kefahaman tentang peranan KPKT dalam mengawal selia aktiviti-aktiviti pemberi kredit. Justeru, soal selidik kajian tersebut boleh diakses dengan mengimbas kod QR yang […]

KERJA-KERJA PENGEMASKINIAN SISTEM ePELESENAN MPSEPANG

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Untuk makluman, Unit Teknologi Maklumat sedang menjalankan kerja-kerja pengemaskinian sistem bagi Sistem Pelesenan atas talian. Oleh itu, beberapa modul seperti eLesen Permohonan Baru, eLesen Pembaharuan dan eLesen Notis Pembaharuan tidak dapat diakses secara atas talian buat masa ini. Modul-Modul ini akan dapat diakses seperti sediakala setelah kerja-kerja tersebut selesai dilaksana. Sekian, […]

SEBUTHARGA PELUPUSAN HAIWAN LEMBU KERBAU

Sila klik sebutharga PELUPUSAN HAIWAN DI BAWAH ENAKMEN MENGAWAL LEMBU KERBAU 1971 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG BAGI TAHUN 2023 (SH/MPSepang/KUASA/126/2023) untuk lebih lanjut.

Selangor State Plastic Bag Charge Citation Program

Methods Of Implementation 1.0 REGISTRATION 1.1 The mandatory categories are for the following activities : All Big Supermarkets (Supermarkets / Hypermarkets), Supermarket / Mini Market / Convenience Store, Restaurant, Cafeteria / Eatery, Pharmacy / Health Goods, Accessories Shop, Clothing; and other related premises in the administration of the Sepang Municipal Council 1.2 Forms and supporting […]

Program Kutipan Caj Beg Plastik Negeri Selangor

Kaedah Pelaksanaan 1.0 PENDAFTARAN 1.1 Kategori yang diwajibkan adalah bagi aktiviti seperti berikut : Semua Pasar Raya Besar (Supermarket / Hypermarket), Pasar Raya / Pasar Mini / Kedai Serbaneka, Restoran, Kafeteria / Kedai Makan, Farmasi / Barangan Kesihatan, Kedai Aksesori, Pakaian; dan lain-lain premis yang berkaitan di dalam pentadbiran Majlis Perbandaran Sepang 1.2 Borang dan […]