Penyelenggaraan Dan “Backup” Laman Web Rasmi MPSepang Berkala

Unit Pengurusan Maklumat MPSepang melakukan penyelenggaraan dan “backup” berkala ke atas Laman Web Rasmi MPSepang mengikut ketetapan berikut:

Tarikh                 : Setiap Sabtu (Mingguan)
Masa                  : 1:00 Pagi – 1:30 Pagi
Anggaran Masa  : 30 Minit

Sehubungan dengan itu, Laman Web Rasmi MPSepang dan e-Perkhidmatan Majlis akan ‘down’ sebentar semasa sesi penyelenggaraan dan ‘backup’ ini dilakukan. Dengan itu, semua e-Perkhidmatan Majlis akan tergendala buat sementara waktu dan e-Perkhidmatan ini akan mula boleh digunakan semula selepas itu. Maaf atas sebarang kesulitan yang dialami.

Sekian, terima kasih.