Entries by project@rocketweb.my

Model Baru OSC 3.0

Penambahbaikan  berterusan  kepada  sistem   penyampaian perkhidmatan kerajaan dan aspek kawalan pemajuan memerlukan semakan semula secara menyeluruh dilaksanakan ke atas proses dan prosedur sediada agensi teknikal, tidak terhad kepada PBT sahaja, tetapi ke atas semua agensi teknikal dalaman dan luaran yang menganggotai Jawatankuasa OSC. Keberkesanan serta kecekapan pegawai-pegawai memproses permohonan permit, kelulusan atau sokongan diukur melalui […]

Perubahan Tempoh Kelayakan Pendaftaran Tabung Warisan Anak Selangor (TAWAS)

Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan ke 26/2014 yang telah diadakan pada 9hb Julai 2014, telah menimbang dan meluluskan perubahan tempoh kelayakan pendaftaran Tabung Warisan Anak Selangor (TAWAS) iaitu dari 1 tahun kepada 3 tahun dari tarikh kelahiran. Perubahan tempoh kelayakan pendaftaran itu telah berkuatkuasa serta merta dan mana-mana kelahiran yang […]