Entries by project@rocketweb.my

Program Publisiti Penyertaan Awam

Sukacita dimaklumkan bahawa  pihak Majlis dalam  proses penyediaan  Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Sepang (Pengubahan 2)  2025  yang  kini  dalam  peringkat  penyediaan  Publisiti dan Penyertaan Awam. Program Publisiti  dan  Penyertaan Awam merupakan  satu kaedah hebahan  atau pemakluman kepada orang awam mengenai  Laporan Draf Rancangan Tempatan adalah sedia  untuk diperiksa selaras dengan keperluan di bawah Akta Perancangan Bandar […]

Bayaran Cukai Taksiran Secara Di Atas Talian

Berhubung dengan perubahan Sistem Cukai Taksiran yang baru yang melibatkan pertukaran Nombor Akaun atau AUID baru pada Bil Cukai Taksiran, adalah dimohon agar para pelanggan dapat membuat bayaran melibatkan Cukai Taksiran di Agensi-agensi Perbankan yang terlibat secara di atas talian dengan menggunakan Nombor Akaun lama (15 digit) atau AUID lama. Sekian, terima kasih.

Kenyataan Tender Permohonan Pelupusan Tanah

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah mengesyorkan kaedah pelupusan tanah di Pekan Bukit Bisa, Mukim Dengkil, Daerah Sepang dilaksanakan secara Tender.  Tarikh tutup kenyataan ini adalah pada 27/2/2016. Klik  di sini untuk mendapatkan Kenyataan Permohonan Pelupusan Tanah Secara Tender dan klik di sini untuk melihat Pelan Lokasi.

Iklan Pembaharuan Lesen Anjing

Dimaklumkan bahawa tarikh memperbaharui Lesen Anjing adalah dari 4/1/2016 hingga 29/2/2016. Dokumen yang perlu di bawa : 1. Lesen terdahulu (2015) 2. Salinan suntikan anjing yang masih belum tamat tempoh Lesen Anjing boleh juga diperbaharui di Pejabat-Pejabat Cawangan MPSepang.

Solat Hajat Dan Upacara Keagamaan

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan dan dengan persetujuan YAB Dato’ Menteri Besar telah mengumumkan semua masjid akan mengadakan solat hajat selepas solat Jumaat. Beliau juga mengarahkan pihak kuil, tokong dan gereja agar menjalankan upacara keagamaan bagi memohon kesejahteraan dan keselamatan rakyat di negeri-negeri yang ditimpa musibah.