Entries by project@rocketweb.my

Kadar sewaan bagi Dewan Orang Ramai Taman Putra Prima

Pada Mesyuarat Ahli-ahli Majlis Perbandaran Sepang Bil. 04/2017 telah dipersetujui  kadar sewaan bagi Dewan Orang Ramai Putra Prima bermula Mei 2017. Kadar sewaan dewan tersebut ialah seperti jadual di bawah : BIL. PERKARA JENIS KADAR SEWAAN 1. Dewan Orang Ramai Taman Putra Prima, Puchong 1.    Upacara perkahwinan / majlis keramaian, dan lain-laian (Dengan kelulusan YDP). […]

Program Publisiti Penyertaan Awam

Sukacita dimaklumkan bahawa  pihak Majlis dalam  proses penyediaan  Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Sepang (Pengubahan 2)  2025  yang  kini  dalam  peringkat  penyediaan  Publisiti dan Penyertaan Awam. Program Publisiti  dan  Penyertaan Awam merupakan  satu kaedah hebahan  atau pemakluman kepada orang awam mengenai  Laporan Draf Rancangan Tempatan adalah sedia  untuk diperiksa selaras dengan keperluan di bawah Akta Perancangan Bandar […]

Bayaran Cukai Taksiran Secara Di Atas Talian

Berhubung dengan perubahan Sistem Cukai Taksiran yang baru yang melibatkan pertukaran Nombor Akaun atau AUID baru pada Bil Cukai Taksiran, adalah dimohon agar para pelanggan dapat membuat bayaran melibatkan Cukai Taksiran di Agensi-agensi Perbankan yang terlibat secara di atas talian dengan menggunakan Nombor Akaun lama (15 digit) atau AUID lama. Sekian, terima kasih.

Kenyataan Tender Permohonan Pelupusan Tanah

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah mengesyorkan kaedah pelupusan tanah di Pekan Bukit Bisa, Mukim Dengkil, Daerah Sepang dilaksanakan secara Tender.  Tarikh tutup kenyataan ini adalah pada 27/2/2016. Klik  di sini untuk mendapatkan Kenyataan Permohonan Pelupusan Tanah Secara Tender dan klik di sini untuk melihat Pelan Lokasi.