Makluman : Penyelenggaraan versi Android aplikasi mudah alih isepang

 

Untuk makluman, versi Android aplikasi mudah alih isepang sedang diselenggara dan dinaiktaraf. Oleh itu, semakan dan pembayaran atas talian boleh dibuat menggunakan versi IOS iSepang dan Laman Web ePerkhidmatan MPSepang di https://ekl.mpsepang.gov.my.

Sebarang permasalahan dan kesulitan amat kami kesali dan didahului dengan terima kasih. Harap maklum.

 

 

 

SENARAI CALON TEMUDUGA MPSEPANG 2024

Sila klik untuk lihat senarai :

  1. CALON TEMUDUGA JAWATAN JURUFOTOGRAFI, GRED B19
  2. CALON TEMUDUGA JAWATAN PENERBIT RANCANGAN, GRED B19
  3. CALON TEMUDUGA JAWATAN PENERBIT RANCANGAN, GRED B29

KAJIAN PEMAHAMAN WARGA KPKT DAN MASYARAKAT BERKAITAN KREDIT KOMUNITI 2024

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) melalui Unit Komunikasi Korporat (UKK) dan Bahagian Kawalan Kredit Komuniti (BKK) sedang menjalankan kajian pemahaman masyarakat awam berkaitan Kredit Komuniti. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan penilaian masyarakat awam berkaitan Kredit Komuniti dan kefahaman tentang peranan KPKT dalam mengawal selia aktiviti-aktiviti pemberi kredit. Justeru, soal selidik kajian tersebut boleh diakses dengan mengimbas kod QR yang terdapat pada poster di atas atau melalui pautan berikut;

https://me-qr.com/hOIdreyB

Makluman : Kerja-kerja Penyelenggaraan bagi kemudahan ePerkhidmatan MPSepang.

Unit Teknologi Maklumat sedang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan berkala bagi kemudahan ePerkhidmatan MPSepang (https://ekl.mpsepang.gov.my) merangkumi kemudahan pembayaran dalam talian (online). Sehubungan dengan itu, perkhidmatan dan pembayaran dalam talian (online) melalui laman ePekhidmatan MPSepang ini tidak dapat dicapai sepanjang tempoh penyelenggaraan.

Saluran alternatif bagi pembayaran cukai taksiran dan kompaun MPSepang secara dalam talian (online) boleh dibuat melalui kemudahan Pembayaran PBTpay (https://pbtpay.kpkt.gov.my/welcome) dan aplikasi CEPat (https://www.smartselangor.com.my/services/cepat/) yang boleh dimuat turun melalui Google Play dan App Store. Selain itu untuk perkhidmatan lain-lain boleh hadir ke kaunter kutipan Ibu Pejabat MPSepang di Cyberjaya, kaunter kutipan Pejabat Cawangan MPSepang dan KIOSK Pembayaran Layan Diri MPSepang.

Sebarang permasalahan dan kesulitan amat kami kesali dan didahului dengan terima kasih. Harap maklum.

PIAGAM INTEGRITI & SALURAN ADUAN INTEGRITI MAJLIS PERBANDARAN SEPANG

Integriti

PELAKSANAAN BANCI EKONOMI 2023 (BE 2023)

Jabatan Perangkaan Malaysia akan menjalankan Banci Ekonomi 2023 (BE 2023) bagi tahun rujukan 2022 mulai 1 April hingga 30 September 2023. Banci ini dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan maklumat terkini syarikat perniagaan yang diperlukan oleh kerajaan dalam perancangan program ekonomi dan pemantauan keberkesanan polisi ekonomi di peringkat nasional.

 Banci ini meliputi lima sektor ekonomi utama negara iaitu sektor Pertanian, Perlombongan & Pengkuarian, Pembuatan, Pembinaan dan Perkhidmatan. Maklumat yang dikumpul adalah mengikut peruntukan Akta Perangkaan, 1965 (Disemak-1989). Seksyen 5 di bawah Akta ini menghendaki mana-mana pertubuhan yang beroperasi di Malaysia untuk memberikan maklumat sebenar atau anggaran terbaik kepada Jabatan. Mengikut Akta ini, kandungan soal selidik pertubuhan/ individu yang diterima adalah SULIT dan tidak boleh dihebahkan kepada sesiapa atau mana-mana institusi di luar Jabatan ini.

imageimage

Senarai Semak OSC 3.0 Plus MPSepang yang terkini

Bermula 1 Julai 2020, Unit OSC telah melaksanakan prosedur OSC 3.0 Plus Online. Oleh yang demikian terdapat beberapa perubahan kepada senarai semak OSC bagi pengemukaan permohonan cadangan pemajuan di Unit OSC.

Berikut adalah Pautan Senarai Semak OSC 3.0 Plus MPSepang yang terkini:

A) SENARAI SEMAK KEBENARAN MERANCANG

B) SENARAI SEMAK KEJURUTERAAN

C) SENARAI SEMAK PELAN BANGUNAN

D) SENARAI SEMAK PELAN LANDSKAP

Pelaksanaan Sistem OSC 3.0 Plus Online di Majlis Perbandaran Sepang

Mulai 1 Julai 2020, semua permohonan cadangan pelan pemajuan melalui Unit Pusat Setempat (OSC), Majlis Perbandaran Sepang hendaklah dikemukan melalui sistem OSC 3.0 Plus Online di pautan https://osc3plus.kpkt.gov.my.

Muat Turun Mobile Apps iSEPANG

iSEPANG adalah sebuah aplikasi mobil daripada Majlis Perbandaran Sepang merangkumi info-info terkini mengenai daerah Sepang, kemudahan tempahan dan pembayaran di atas talian, semakan dan pembayaran cukai taksiran dan sewaan di atas talian serta pelbagai info yang berkaitan dengan Majlis Perbandaran Sepang tanpa perlu ke kaunter Perkhidmatan kami. Klik sini untuk lebih lanjut.

Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

DASAR KESELAMATAN

& KESIHATAN PEKERJAAN

Majlis Perbandaran Sepang

Beriltizam untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat kepada semuanya pekerjanya, dan individu lain di bawah kawasan kawalannya

Yang DiPertua

MAJLIS PERBANDARAN SEPANG

2018 – 2019