SENARAI CALON TEMUDUGA PTPO N19 9.3.2021

Klik di sini untuk lihat senarai calon temuduga PTPO N19.

Penyediaan Dan Semakan Senarai Nilaian Baru Mengemaskini Maklumat Pemunya/Pemilik Akta Kerajaan Tempatan 1976 (AKTA 171)

PEMBERITAHUAN PENYEDIAAN DAN SEMAKAN SENARAI NILAIAN BARU MENGEMASKINI MAKLUMAT PEMUNYA / PEMILIK AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 (AKTA 171)

Majlis Perbandaran Sepang sedang menjalankan kerja-kerja Penyediaan Senarai Nilaian Baru dan mengemaskini maklumat pemilik bagi pegangan berkadar di dalam kawasan Majlis Perbandaran Sepang.

Kerja-kerja lawat periksa dan mengemaskini maklumat pemilik bermula 1 Ogos 2020 sehingga 31 Januari 2021 oleh kakitangan MPSepang dan Juru perunding yang dilantik oleh Pihak Majlis.

Saluran pengisian Penyata Pemunya :

i ) Muat turun borang Penyata Pemunya di pautan http://tiny.cc/PENYATAPEMUNYAPENILAIAN dan emelkan kepada penyatapemunya@mpsepang.gov.my
ii) Isi atas talian di :http://pp.mpsepang.gov.my
iii ) Imbas QR CODE

Sebarang Pertanyaan Boleh Berhubung :
Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
Majlis Perbandaran Sepang, Persiaran Semarak Api,
Cyber 1, 63200 Cyberjaya, Selangor
No Tel : 03-8319 0200 / 0300

Senarai Semak OSC 3.0 Plus MPSepang yang terkini

Bermula 1 Julai 2020, Unit OSC telah melaksanakan prosedur OSC 3.0 Plus Online. Oleh yang demikian terdapat beberapa perubahan kepada senarai semak OSC bagi pengemukaan permohonan cadangan pemajuan di Unit OSC.

Berikut adalah Pautan Senarai Semak OSC 3.0 Plus MPSepang yang terkini:

A) SENARAI SEMAK KEBENARAN MERANCANG

B) SENARAI SEMAK KEJURUTERAAN

C) SENARAI SEMAK PELAN BANGUNAN

D) SENARAI SEMAK PELAN LANDSKAP

Pelaksanaan Sistem OSC 3.0 Plus Online di Majlis Perbandaran Sepang

Mulai 1 Julai 2020, semua permohonan cadangan pelan pemajuan melalui Unit Pusat Setempat (OSC), Majlis Perbandaran Sepang hendaklah dikemukan melalui sistem OSC 3.0 Plus Online di pautan https://osc3plus.kpkt.gov.my.

Insentif RM500 Penjaja Selangor COVID19

Sila klik di sini untuk lihat Terma dan Syarat Insentif Khas One-Off RM500 kepada Penjaja/Peniaga Kecil Berlesen Tahun 2020 di bawah Pakej Selangor Prihatin #COVID19.

Program Kutipan Caj Beg Plastik Negeri Selangor

Klik senarai di bawah untuk :

1. Borang Permohonan Pendaftaran

Borang CPBP-A (Premis membekalkan beg plastik dalam setiap transaksi dan membuat apa-apa kutipan caj beg plastik)

2. Borang Serahan

Borang CPBP-B (Serahan setiap 6 bulan sekali)

3. Borang Pengesahan Dan Permohonan Sijil

Borang CPBP-C (Premis tidak membekalkan sebarang beg plastik dan tidak membuat apa-apa kutipan caj beg plastik)

4. Notis Pemberitahuan Kutipan Caj Beg Plastik Di Negeri Selangor

5. Garis Panduan Kutipan Caj Beg Plastik Di Negeri Selangor

Cadangan Kalendar Proses Permohonan Sewaan Premis MPSepang Dan Sesi Temuduga Tahun 2020

Sila klik di sini untuk lihat Cadangan Kalendar Proses Permohonan Sewaan Premis Majlis Perbandaran Sepang.