Talian Helpline MPSepang

 

Penyelenggaraan Bayaran Di Atas Talian Bagi Kompaun Tempat Letak Kereta

MPSepang mohon maaf di atas kesulitan yang tersebut di atas. Namun, bayaran boleh dibuat menggunakan Cek, Bank Draf atau Kiriman Wang Pos di atas nama “YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN SEPANG”.

Talian Bebas Tol Aduan Sampah Di Selangor

Berikut merupakan Talian Bebas Tol Aduan Sampah Di Selangor :

  • 1800-88-2824

Penggunaan SMS Bagi Aduan Sampah

MPSepang telah menyediakan satu saluran pesanan khidmat ringkas khas (SMS) untuk menerima aduan berkaitan sampah di kawasan pentadbiran MPSepang. Berikut adalah tatacara pendaftaran dan penggunaan SMS tersebut :

1.Pelanggan perlu mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan ini. Pendaftaran adalah seperti berikut :

Taip mpsepang daftar <masukkan no kp anda> <masukkan katalaluan pilihan> <masukkan emel anda> <masukkan nama anda> dan hantar ke 15888.

2.Setelah pendaftaran berjaya, pelanggan boleh menghantar SMS untuk aduan sampah seperti berikut :

Taip mpsepang sampah <masukkan aduan anda> dan hantar ke 15888. Panjang aduan adalah sebanyak 130 karakter sahaja.

3.Bagi lain-lain aduan, boleh disalurkan melalui SMS berikut :

Taip mpsepang aduan <masukkan aduan anda> dan hantar ke 15888. Panjang aduan adalah sebanyak 130 karakter sahaja.

4.Untuk semakan status aduan yang telah dihantar adalah seperti berikut :

Taip mpsepang aduan status <no aduan> dan hantar ke 15888.

Naiktaraf Perkhidmatan Semakan dan Pembayaran Cukai

Dimaklumkan mulai 27 Jun 2012, Perkhidmatan Semakan dan Pembayaran Cukai (e-Cukai) akan dinaiktaraf ke Sistem Baru. Segala Kesulitan Amat Dikesali. Terima Kasih

Senarai Kontraktor Kutipan Sampah Di Daerah Sepang

Berikut merupakan senarai kontraktor kutipan sampah di kawasan MPSepang dari 1hb Mac 2012 hingga 28hb Februari 2015.

senarai kontraktor

Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS 1984)

Berikut merupakan pindaan-pindaan Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS 1984) dari tahun1990 sehingga tahun 2007 :-

Model Baru OSC 3.0

Penambahbaikan  berterusan  kepada  sistem   penyampaian perkhidmatan kerajaan dan aspek kawalan pemajuan memerlukan semakan semula secara menyeluruh dilaksanakan ke atas proses dan prosedur sediada agensi teknikal, tidak terhad kepada PBT sahaja, tetapi ke atas semua agensi teknikal dalaman dan luaran yang menganggotai Jawatankuasa OSC. Keberkesanan serta kecekapan pegawai-pegawai memproses permohonan permit, kelulusan atau sokongan diukur melalui bilangan interaksi (prosedur) yang dikenakan kepada pelabur, tempoh masa yang diambil memproses kesemua prosedur serta kos yang dikenakan kepada pelabur sebelum permit, kelulusan atau sokongan dikeluarkan. Bilangan prosedur, masa yang diambil memproses permohonan serta kos yang dikenakan bagi melengkapkan permohonan dijadikan   kayu   pengukur   tahap   regulatori   domestik    yang dikenakan serta kesannya kepada para pelabur.  Pengukuran ini merangkumi keseluruhan peringkat pembinaan ciari peringkat sebelum pembinaan  sehingga keperingkat selepas pembinaan iaitu setelah utiliti disambungkan dan Perakuan Siap dan Pematuhan (CertificateofCompletionAnd Compliance-CCC)  dikeluarkan.

Model Baru OSC memberi fokus kepada 6 proses  utama pembinaan iaitu prarundingan, pertimbangan kepada pelan-pelan cadangan pemajuan, notifikasi permuiaan kerja binaan ditapak, pemeriksaan interim, pemeriksaan akhir dan pendepositan CCC.  Keperluan undang-undang dilaksanakan sebagaimana yang diperuntukkan,sementara prosedur yang tidak perlu digugurkan manakala bagi prosedur yang perlu diadakan, diperkasa dan diperkemaskan.

Manual Agensi osc_3.0

Manual Permohonan osc_3.0

Kaunter Bergerak Kutipan Cukai

Kaunter bergerak yang dijadualkan pada hari ini (20hb Ogos 2014) di Taman Putra Perdana terpaksa dibatalkan kerana masalah teknikal. Sehubungan itu, Pihak Majlis Perbandaran Sepang memohon maaf dan sebarang kesulitan amatlah dikesali.