E-PERKHIDMATAN

e-PeBT

Sistem Data Penggerak Belia Tempatan MPSepang (e-PeBT) ini membenarkan semua belia mendaftar. Setelah mendaftar, anda boleh menyertai apa jua aktiviti yang diadakan oleh Penggerak Belia Tempatan di Daerah Sepang.

Untuk melihat Manual Pengguna, sila klik di sini
Sila klik pada imej untuk teruskan

epebt

e-Bayar

e-Bayar menyediakan kemudahan untuk membuat bayaran bil secara elektronik. e-Bayar kini memberi kemudahan bayaran secara di dalam talian, pembayaran secara Kad Kredit juga boleh dilaksanakan.

Sila klik di [sini] untuk maklumat lanjut.

e-Cukai

e-Cukai menyediakan kemudahan untuk membuat bayaran bil secara elektronik. e-Cukai kini memberi kemudahan bayaran secara di dalam talian, pembayaran secara Kad Kredit juga boleh dilaksanakan. Bank-bank yang terlibat adalah CIMB Clicks (Akaun BCB sahaja), Maybank, Public Bank, Hong Leong Bank, RHB Bank, dan Bank Islam.

Untuk melihat Manual Pengguna, sila klik di sini
Sila klik pada imej untuk teruskan

e-cukai

e-Aduan

Sistem Aduan Dalam Talian MPSepang (e-Aduan) ini menawarkan pelbagai perkhidmatan untuk membantu anda berhubung dan mendapatkan informasi terkini terus daripada MPSepang berkaitan masalah yang dihadapi. Aduan anda akan disampaikan dan dipantau oleh bahagian yang dipertanggungjawabkan.

Untuk melihat Tatacara Pengisian Borang Aduan yang lengkap melalui Sistem e-Aduan, sila klik di sini
Untuk membuat sebarang aduan, sila klik imej di bawah

e-aduan

e-Kompaun

e-Kompaun menyediakan kemudahan untuk membuat bayaran bil secara elektronik. e-Kompaun kini memberi kemudahan bayaran secara di dalam talian dengan pembayaran secara Kad Kredit.

Untuk melihat Manual Pengguna, sila klik di sini
Sila klik pada imej untuk teruskan

e-kompaun

e-Pelesenan

Sistem Permohonan Lesen Perniagaan Dalam Talian MPSepang (e-Lesen) ini menyediakan kemudahan untuk pelanggan membuat permohonan baru lesen perniagaan dan permohonan pembaharuan lesen perniagaan bagi perniagaan kategori serta-merta (tidak berisiko). Pembayaran juga boleh dilaksanakan secara elektronik di dalam talian.

Untuk melihat Manual Pengguna, sila klik di sini
Sila klik pada imej untuk teruskan

e-Pembekal

Perkhidmatan ini adalah untuk menyemak status pembayaran kepada pembekal oleh MPSepang.

Sila klik pada imej untuk teruskan

e-pembekal

e-Penyerahan

Sistem e-Penyerahan MPSepang ini membenarkan semua Orang Awam, Pemilik Projek, Pemaju Projek, PSP, dan SP mendaftar. Setelah mendaftar, mereka boleh membuat Permohonan Cadangan Pembangunan secara di dalam talian.

Untuk melihat Manual Pengguna, sila klik di sini
Sila klik pada imej untuk teruskan

e-Penyerahan

e-Pemprosesan

Sistem e-Pemprosesan MPSepang ini melibatkan Jabatan Teknikal Dalaman iaitu Unit Pengurusan Pusat Setempat (OSC), Jabatan Perancangan Bandar, Jabatan Landskap, Jabatan Bangunan dan Jabatan Kejuruteraan.

Jabatan Teknikal Luaran pula melibatkan Jabatan Perancangan Bandar Negeri Selangor, Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor, Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Selangor, Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor, Jabatan Mineral Dan Geosains Negeri Selangor, Indah Water Konsotium Sdn Bhd, Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd, Tenaga Nasional Berhad, Pejabat Tanah Daerah Sepang dan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia.

Untuk melihat Manual Pengguna (Dalaman), sila klik di sini
Untuk melihat Manual Pengguna (Luaran), sila klik di sini
Sila klik pada imej untuk teruskan

e-Pemprosesan

Transaksi e-Perkhidmatan

Transaksi e-Perkhidmatan Oktober 2017 sedang dikemaskini.

Bil.

e-Perkhidmatan

Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah %

1

e-Bayar

975

49 1489 50 657 41 656 44 588 38 500 42 4865 45

2

e-Aduan

443

23 447 15 477 30 439 29 450 30 335 29 2591 24

3

e-Cukai

294

15 783 26 179 11 180 12 271 18 60 5 1767 17

4

e-Kompaun

117

6 156 6 140 9 119 8 101 7 150 13 783 7

5

e-PeBT

6

e-Penyerahan 60 3 42 1 67 4 51 3 53 3 63 5 336 3
7 e-Pemprosesan 60 3 42 1 67 4 51 3 53 3 63 5 336 3
8 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 27 1

TOTAL 1955 100 2962 100 1593 100 1499 100 1522 100 1174 100 10705 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

(Januari – Jun 2017)

Bil.

e-Perkhidmatan

Jul

%

Ogos

%

Sep

%

Okt
%
Nov
%
Dis
%
Total
%

1

e-Bayar 977 44 1406 46 846 47 8094 44

2

e-Aduan 514 23 558 19 489 27 4152 24

3

e-Cukai 396 18 758 24 131 7 3052 17

4

e-Kompaun 170 8 116 4 211 12 1280 8
5 e-PeBT
6 e-Penyerahan 56 3 75 3 52 3 519 3
7 e-Pemprosesan 56 3 75 3 52 3 519 3
8 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang 1 1 3 1 2 1 33 1

JUMLAH 2170 100 2991 100 1783 100 17649 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

(Julai – Disember 2017)

Maklum Balas / Komen Portal MPSepang

Tujuan perkhidmatan maklum balas / komen ini adalah untuk anda gunakan jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Portal MPSepang sahaja. Sebarang aduan atau pertanyaan yang tidak berkaitan, sila gunakan e-Aduan.

Untuk melihat Manual Pengguna, sila klik di sini.

Jika anda mempunyai sebarang maklum balas / komen mengenai Portal MPSepang sila klik pada imej untuk teruskan.

Maklum Balas Komen Portal MPSepang