EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

MISI, VISI, POLISI DAN TAGLINE EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM

VISI 

Untuk mewujudkan ekosistem yang hijau dan kondusif di persekitaran kerja

MISI

Mengukuhkan Sistem budaya kerja yang selamat, bersih, berdisplin, kemas dan selesa dengan melaksanakan amalan ekosistem yang kondusif dikalangan warga Majlis Perbandaran Sepang.

POLISI

EKSA menjadi pemangkin kepada peningkatan kualiti kerja, perkhidmatan dan produktiviti melalui persekitaran kerja yang kondusif, bersih dan hijau

TAGLINE

MELESTARIKAN PERSEKITARAN BERKUALITI