JABATAN KESIHATAN

Bahagian Alam Sekitar terbahagi kepada 6 unit:

 1. Unit Pengurusan Sisa Pepejal
 2. Unit Pembersihan Awam
 3. Unit Penyelenggaraan Sampah Haram
 4. Unit Pengurusan Premis Terbiar
 5. Unit Pengurusan Pelan Bangunan (Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan)
 6. Unit Pengurusan Tapak Pelupusan Sampah

Bahagian Perkhidmatan Bandar terbahagi kepada 6 unit:

 1. Unit Pengurusan Sisa Pepejal
 2. Unit Pembersihan Awam
 3. Unit Penyelenggaraan Sampah Haram
 4. Unit Pengurusan Premis Terbiar
 5. Unit Pengurusan Pelan Bangunan (Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan)
 6. Unit Pengurusan Tapak Pelupusan Sampah

Maklumat di dalam proses pengemaskinian.