SIJIL MS ISO 9001:2015

Polisi Kualiti Majlis Perbandaran Sepang 

“Kami beriltizam meningkatkan kualiti perbandaran melalui perkhidmatan yang cekap, berkesan dan berkualiti dengan mengamalkan budaya kerja korporat dan peningkatan sistem pengurusan kualiti yang berterusan bagi memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan.

Sijil MS ISO 9001:2015

Klik pada pautan untuk Sijil ISO MSO 9001:2015. (Baru)

Klik pada pautan untuk Sijil ISO MSO 9001:2008.

Klik pada pautan untuk Sijil ISO MSO 9001:2008.

Klik pada pautan untuk Sijil ISO MSO 9001:2008.

Pelan Pengurusan RisikoJabatan Kejuruteraan

Jabatan Kesihatan

Jabatan Khidmat Pengurusan

Jabatan Pelesenan

Jabatan Penguatkuasaan

Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa

Jabatan Perbendaharaan

Unit Korporat Dan Perhubungan Awam

Unit Perundangan

Unit Teknologi Maklumat


Unit Pusat Setempat