SIJIL MS ISO 9001:2015

Polisi Kualiti Majlis Perbandaran Sepang 

“Kami beriltizam meningkatkan kualiti perbandaran melalui perkhidmatan yang cekap, berkesan dan berkualiti dengan mengamalkan budaya kerja korporat dan peningkatan sistem pengurusan kualiti yang berterusan bagi memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan.

Klik pada pautan untuk Sijil ISO MSO 9001:2015. (Baru)

Klik pada pautan untuk Sijil ISO MSO 9001:2008.

Klik pada pautan untuk Sijil ISO MSO 9001:2008.

Klik pada pautan untuk Sijil ISO MSO 9001:2008.


Jabatan Pelesenan

Jabatan Penguatkuasaan

Jabatan Pembangunan Masyarakat


Unit PerundanganUnit Pusat Setempat

Unit Audit Dalam

Unit Pesuruhjaya Bangunan