Arkib Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit – Tahun 2019

BIL
Piagam Pelanggan
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDIS
1Memproses permohonan kebenaran merancang diproses secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan dalam tempoh 30 hari bekerja sehingga  Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J:43

100%
c : 43
tc: 0
dt: 0

J:35

100%
c : 35
tc: 0
dt: 0

J:38

100%
c : 38
tc: 0
dt: 0

J:37

100%
c : 37
tc: 0
dt: 0

J:29

100%
c : 29
tc: 0
dt: 0

J:20

100%
c : 20
tc: 0
dt: 0

J:28

100%
c : 28
tc: 0
dt: 0

J:26

100%
c : 26
tc: 0
dt: 0

J:31

100%
c : 31
tc: 0
dt: 0

J:49

100%
c : 49
tc: 0
dt: 0

J:62

100%
c : 62
tc: 0
dt: 0

J:97

100%
c : 62
tc: 0
dt: 0

2Memastikan permohonan kelulusan sistem alamat diproses secara cekap,teratur,mematuhi semua peraturan  dalam tempoh 14 hari bekerja sehingga  Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J:10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

J:4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

J:8

100%
c : 8
tc: 0
dt: 0

J:9

100%
c : 9
tc: 0
dt: 0

J:8

100%
c : 8
tc: 0
dt: 0

J:2

100%
c : 2
tc: 0
dt: 0

J:3

100%
c : 3
tc: 0
dt: 0

J:6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

J:4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

J:10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

J:11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

J:1

100%
c : 1
tc: 0
dt: 0

3Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan permohonan tanah/hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah Sepang/ Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor  dalam tempoh 14 hari.

J:17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J:31

100%
c : 31
tc: 0
dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J:31

100%
c : 31
tc: 0
dt: 0

J:22

100%
c : 22
tc: 0
dt: 0

J:14

100%
c : 14
tc: 0
dt: 0

J:28

100%
c : 28
tc: 0
dt: 0

J:20

100%
c : 20
tc: 0
dt: 0

J:20

100%
c : 20
tc: 0
dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J:16

100%
c : 20
tc: 0
dt: 0

J:22

100%
c : 22
tc: 0
dt: 0

4Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan pelan bangunan/ pelan kerja tanah/ hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan/ Jabatan Kejuruteraan  dalam tempoh 14 hari bekerja.

 J:10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

J:21

100%
c : 21
tc: 0
dt: 0

J:17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J:7

100%
c : 7
tc: 0
dt: 0

J:40

100%
c : 40
tc: 0
dt: 0

J:6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

J:8

100%
c : 8
tc: 0
dt: 0

J:12

100%
c : 12
tc: 0
dt: 0

J:8

100%
c : 8
tc: 0
dt: 0

J:30

100%
c : 30
tc: 0
dt: 0

J:25

100%
c : 25
tc: 0
dt: 0

J:29

100%
c : 29
tc: 0
dt: 0

5Memastikan kerja-kerja memproses permohonan pelan landskap yang diterima dari Unit Pusat Setempat (OSC) dilaksanakan dengan cekap, teratur dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan diluluskan di dalam tempoh 30 hari bekerja.

 3

100%
c : 3
tc: 0
dt: 0

4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

5

100%
c : 5
tc: 0
dt: 0

3

100%
c : 3
tc: 0
dt: 0

10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

5

100%
c : 5
tc: 0
dt: 0

9

100%
c : 9
tc: 0
dt: 0

9

100%
c : 9
tc: 0
dt: 0

9

100%
c : 9
tc: 0
dt: 0

9

100%
c : 9
tc: 0
dt: 0

6Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.

16

100%
c : 16
tc: 0
dt: 0

13

100%
c : 13
tc: 0
dt: 0

11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

18

100%
c : 18
tc: 0
dt: 0

16

100%
c : 16
tc: 0
dt: 0

14

100%
c : 14
tc: 0
dt: 0

9

100%
c : 9
tc: 0
dt: 0

10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

13

100%
c : 13
tc: 0
dt: 0

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Maklum balas tempahan kemudahan awam 2 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima474/474
100%
417/417
100%
556/556
100%
455/455
100%
208/208
100%
291/291
100%
465/465
100%
474/474
100%
391/391
100%
361/361
100%
413/413
100%
425/425
100%
2.Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
34/34
100%
64/64
100%
69/69
100%
103/103
100%
74/74
100%
62/62
100%
46/46
100%
64/64
100%
52/52
100%
58/58
100%
60/60
100%
54/54
100%
BILPIAGAM PELANGGAN PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2019
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOVDIS
1Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.0%0%0%0%0%0%0%0%0%100%100%100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDIS
1Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan & perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat – syarat teknikal akan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja.
1a – Kelulusan Kerja Tanah.3/3
100%
1/1
100%
7/7
100%
3/3
100%
9/9
100%
2/2
100%
1/1
100%
5/5
100%
5/5
100%
7/7
100%
3/3
100%
1/1
100%
1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan.3/3
100%
5/5
100%
4/4
100%
4/4
100%
7/7
100%
3/3
100%
3/3
100%
2/2
100%
8/8
100%
5/5
100%
3/3
100%
4/4
100%
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan.3/3
100%
3/3
100%
1/1
100%
6/6
100%
5/5
100%
4/4
100%
1/1
100%
2/2
100%
3/3
100%
8/8
100%
4/4
100%
1/1
100%
2Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja.6/6
100%
5/5
100%
9/9
100%
3/3
100%
3/3
100%
6/6
100%
4/4
100%
9/9
100%
3/3
100%
9/9
100%
6/6
100%
3Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.18/18
100%
21/21
100%
22/22
100%
22/22
100%
17/17
100%
19/19
100%
27/27
100%
23/23
100%
18/18
100%
20/20
100%
8/8
100%
5/5
100%
4Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.10/10
100%
7/7
100%
11/11
100%
8/8
100%
11/11
100%
15/15
100%
11/11
100%
10/10
100%
12/12
100%
15/15
100%
10/10
100%
8/8
100%
5Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja.20/20
100%
18/18
100%
13/13
100%
14/14
100%
19/19
100%
17/17
100%
14/14
100%
12/12
100%
10/10
100%
15/15
100%
10/10
100%
12/12
100%
6Memberi maklumbalas dalam sistem E-Aduan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja.
6a – Kerosakan Jalan51/52
98%
39/39
100%
50/50
100%
38/38
100%
22/22
100%
37/37
100%
58/61
95%
45/45
100%
19/19
100%
28/28
100%
34/34
100%
15/15
100%
6b – Kerosakan Longkang33/39
84%
14/14 100%17/17
100%
20/22
90%
18/24
75%
15/17
88%
36/36
100%
21/21
100%
16/16
100%
24/24
100%
20/20
100%
20/20
100%
6c – Kerosakan Lampu Jalan81/81
100%
43/43
100%
65/65
100%
84/84
93%
66/66
100%
57/57
100%
73/73
100%
73/73
100%
65/65
100%
89/89
100%
84/84
100%
76/76
100%
6d – Kerosakan Lampu Isyarat19/19
100%
14/14
100%
13/13
100%
25/25
100%
15/15
100%
9/9
100%
8/8
100%
8/8
100%
4/4
100%
3/3
100%
5/5
100%
0/0
100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.= 18 BA            = RM378,696 dikutip

100%

= 10 BA        =RM185,239 dikutip

100%

= 5 BA            = RM27,057 dikutip

100%

= 5 BA             = RM59,354 dikutip

100%

= 4 BA             = RM23,698 dikutip

100%

= 2 BA             = RM11,653 dikutip

100%

2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.= 145 BP
RM598,784
= 132 BP
RM520,837
= 122 BP
RM898,010
= 138 BP
RM897,855
= 152 BP
RM1,375,372
= 150 BP
RM1,197,549
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.
– 524 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 508 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 591 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 634 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 714 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 322 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%

Januari – Jun

BILPIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.= 5 BA             = RM75,197 dikutip

100%

= 4 BA             = RM87,624 dikutip

100%

= 4 BA             = RM1,773,603 dikutip

100%

= 15 BA             = RM50,457,000 dikutip

100%

= 27 BA             = RM66,987 dikutip

100%

= 5 BA             = RM326,678 dikutip

100%

2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.= 94 BP
RM456,504
= 165 BP
RM2,270,860
= 86 BP
RM767,726
= 133 BP
RM1,333,474
= 122 BP
RM1,979,163
= 70 BP
RM426,991
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.
– 585 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 564 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 529 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 693 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 632 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 730 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%

Julai – Disember

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISJUMLAH
PENCAPAIAN
1Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.

100%

1115/1115

100%

980/980

100%

780/780

100%

800/800

100%

830/830

100%

840/840

100%

950/950

100%

720/720

100%

550/550

100%

600/600

100%

920/920

100%

1320/1320

100%

     10405

2Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat.

100%

905/905

       100%

905

4Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.1915/1915
100%
807/807
100%
709/709
100%
492/492
100%
351/351
100%
1430/1430
100%
2158/2158
100%
1491/1491
100%
861/861
100%
1394/1394
100%
853/853
100%

1182/1182
100%

13670

100%

5Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.2/2
100%
1/1
100%
3

100%

6Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.4/4
100%
3/3
100%
4/4
100%
4/4
100%
4/4
100%
5/5
100%
0/0
100%
19/19
100%
1/1
100%
0/0
100%
3/3
100%
0/0
100%
47

100%

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya.4/45/55/520/204/413/1314/1416/1612/1212/1222/2220/20
Peratusan
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Kelulusan Pelan Bangunan
iBangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO).8-L
100%
9-L 100%7-L 100%2-L 100%10-L 100%3-L 100%11-L  81%7-L 100%10-L 100%7-L 100%10-L 100%9-L 100%
iiRumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.5-L
100%
8-L 100%4-L 100%10-L 100%9-L 100%5-L 100%8-L 100%10-L 100%4-L 100%6-L 100%5-L 100%6-L 100%
iiiTambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap.100-L
100%
75-L 100%84-L 100%97-L 100%84-L 100%57-L 100%122-L 100%97-L 100%140-L 100%97-L 100%60-L 100%76-L 100%
ivPermit Bangunan Sementara
aYang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari.1-L
100%
1-L 100%1-L 100%14-L 100%2-L 100%7-L 100%2-L 100%3-L 100%1-L 100%1-L 100%
bYang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari.13-L
100%
10-L 100%18-L 100%1-L 100%12-L 100%9-L 100%6-L 100%12-L 100%14-L 100%8-L 100%12-L 100%12-L 100%
2Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E.TPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTP
3Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari.63
100%
27
100%
55
100%
42
100%
37 100%46 100%89 100%50 100%59 100%46 100%51 100%19 100%
4Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari.14
100%
15
100%
10
100%
18
100%
12
100%
13
100%
11
100%
7
100%
13
100%
22 100%13 100%19 100%
5Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari15
100%
7
100%
8
100%
7
100%
7
100%
2
100%
16
100%
29
100%
19
100%
17 100%5 100%13 100%
6.Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari22
100%
3
100%
6
100%
10
100%
14
100%
2
100%
9
100%
8
100%
5
100%
2
100%
7
100%
11 100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 2 jari bekerja selepas aduan dilaporkan.5 ADUAN
100%
3 ADUAN 100%6 ADUAN 100%5 ADUAN 100%3 ADUAN 100%16 ADUAN 100%7 ADUAN 100%9 ADUAN 100%9 ADUAN 100%9 ADUAN 100%10 ADUAN 100%7 ADUAN 100%
2Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 2 hari bekerja selepas aduan diterima.5 ADUAN
100%
1 ADUAN 100%3 ADUAN 100%4 ADUAN 100%2 ADUAN 100%2 ADUAN 100%2 ADUAN 100%4 ADUAN 100%1 ADUAN 100%1 ADUAN 100%3 ADUAN 100%2 ADUAN 100%
3Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).

12 (PB)

193 (R)

 100%

9 (PB)

137 (R)

100%

12 (PB)

55 (R)

100%

7 (PB)

15 (R)

100%

10 (PB)

16 (R)

100%

7 (PB)

7 (R)

100%

3 (PB)

5 (R)

100%

8 (PB)

3 (R)

100%

9 (PB)

2 (R)

100%

11 (PB)

0 (R)

100%

2 (PB)

0 (R)

100%

1 (PB)

1 (R)

100%

4Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari

4
UNIT
100%

2     UNIT 100%

16   UNIT 100%12   UNIT 100%8   UNIT 100%12   UNIT 100%13   UNIT 100%10   UNIT 100%11   UNIT 100%8   UNIT 100%4   UNIT 100%14   UNIT 100%
5Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 7 hari daripada tarikh terima invois20/20 100%20/20 100%20/20 100%20/20 100%60/60 100%21/21 100%66/66 100%17/17 100%29/29 100%61/61 100%49/49 100%49/49 100%
6Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan72/72 100%72/72 100%72/72 100%72/72 100%60/60 100%60/60 100%110/110 100%149/149 100%149/149 100%193/193 100%164/164 100%164/164 100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISJUMLAH
1Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak).20/20

100%

22/22

100%

29/29

100%

26/26

100%

23/23

100%

9/9

100%

28/28

100%

21/21

100%

23/23

100%

18/18

100%

28/28

100%

21/21

100%

268/268

100%

2Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.92/92

100%

74/74

100%

60/60

100%

85/85

100%

100/100

100%

55/55

100%

76/76

100%

59/59

100%

67/67

100%

74/74

100%

66/66

100%

77/77

100%

885/885

100%

JUMLAH11296891111236410480909294981153/1153

Jumlah Lesen 14 Hari         :  145
Jumlah Lesen Serta Merta  :  495

Jumlah Keseluruhan        :  640

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti.117/117
100%
219/219
100%
255/255
100%
250/250
100%
122/122
100%
138/138
100%
212/212
100%
180/180
100%
166/166
100%
243/243
100%
216/216
100%
53/53
100%
398% Notis Kesalahan yang dikeluarkan memenuhi kehendak perundangan.401/401
100%
1175/1175
100%
1306/1306
100%
1823/1841
99%
905/911
99.34%
446/448
99.55%
1251/1260
99.29%
1231/1233
99.80%
806/814
99%
468/469
99.7%
308/310
99.4%
131/131
99.2%
485 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan dalam tempoh 14 hari selepas tamat tempoh notis yang diberikanNILNILNIL NIL NIL 12/12 100% 1/1   100%1/1   100%NILNILNILNIL
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDIS
1.Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit

100%

(153/153)
≤ 10M=
153
≥ 10M = 0

100%

(339/339)
≤ 10M=
339
≥ 10M = 0

100%

(329/329)
≤ 10M=
329
≥ 10M = 0

100%

(249/249)
≤ 10M=
249
≥ 10M = 0

100%

(151/151)
≤ 10M=
151
≥ 10M = 0

100%

(109/109)
≤ 10M=
109
≥ 10M = 0

100%

(192/192)
≤ 10M=
192
≥ 10M = 0

100%

(259/259)
≤ 10M=
259
≥ 10M = 0

100%

(116/116)
≤ 10M=
116
≥ 10M = 0

100%

(323/323)
≤ 10M=
323
≥ 10M = 0

100%

(93/93)
≤ 10M=
93
≥ 10M = 0

100%

(73/73)
≤ 10M=
73
≥ 10M = 0

2.Memastikan setiap maklumbalas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari bekerja.

100%
(15/15)

R – 12
≤ 14H – 12
≥ 14H – 0

B – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

100%
(28/28)

R – 21
≤ 14H – 21
≥ 14H – 0

B – 7
≤ 14H – 7
≥ 14H – 0

100%
(35/35)

R – 31
≤ 14H – 31
≥ 14H – 0

B – 4
≤ 14H – 4
≥ 14H – 0

100%
(59/59)

R – 53
≤ 14H

-53
≥ 14H – 0

B – 6
≤ 14H -6
≥ 14H – 0

100%
(39/39)

R – 34
≤ 14H

-34
≥ 14H – 0

B – 5
≤ 14H -5
≥ 14H – 0

100%
(25/25)

R – 13
≤ 14H

-33
≥ 14H – 0

B – 12
≤ 14H -12
≥ 14H – 0

100%
(66/66)

R – 51
≤ 14H

-51
≥ 14H – 0

B – 15
≤ 14H -15
≥ 14H – 0

100%
(29/29)

R – 23
≤ 14H

-23
≥ 14H – 0

B – 6
≤ 14H -6
≥ 14H – 0

100%
(20/20)

R – 18
≤ 14H

-18
≥ 14H – 0

B – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0

100%
(21/21)

R – 13
≤ 14H

-13
≥ 14H – 0

B – 9
≤ 14H -9
≥ 14H – 0

100%
(15/15)

R – 13
≤ 14H

-13
≥ 14H – 0

B – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0

100%
(21/21)

R – 15
≤ 14H

-15
≥ 14H – 0

B – 6
≤ 14H -6
≥ 14H – 0

3.Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari bekerja100%
(4/4)

SB – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

 SS – 4
≤ 14H – 4
≥ 14H – 0

100%
(9/9) SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%
(3/3)SB – 1
≤ 14H -1
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

100%
(3/3)SB – 1
≤ 14H -1
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0

100%
(2/2)SB – 0
≤ 14H -0
≥ 14H – 0SS – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0
100%
(1/1)SB – 1
≤ 14H -0
≥ 14H – 0 SS – 0
≤ 14H -0
≥ 14H – 0
100%
(3/3)SB – 1
≤ 14H -1
≥ 14H – 0 SS – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0
100%
(3/3)SB – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0 SS – 1
≤ 14H -1
≥ 14H – 0
100%
(3/3)SB – 1
≤ 14H -1
≥ 14H – 0 SS – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0
100%
(8/8)SB – 4
≤ 14H -4
≥ 14H – 0 SS – 4
≤ 14H -4
≥ 14H – 0
100%
(3/3)SB – 3
≤ 14H -3
≥ 14H – 0 SS – 0
≤ 14H -0
≥ 14H – 0
100%
(7/7)SB – 3
≤ 14H -3
≥ 14H – 0 SS – 4
≤ 14H -4
≥ 14H – 0
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JUMLAH PENCAPAIAN
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
%
1Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.3/3
100%
1/1
100%
TN1/1
100%
TNTN 1/1
100%
TNTN4/4
100%
TN1/1
100%
2Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen permohonan sijil lengkap diterima.2/2

100%

TP1/1

100%

2/2

100%

4/4

100%

1/1

100%

2/2

100%

TPTPTP2/2
100%
4/4
100%
3Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima.10/10
100%
6/6
100%
15/15
100%
14/14
100%
12/12
100%
7/7
100%
30/30
100%
11/11
100%
12/12
100%
15/15
100%
7/7
100%
7/7
100%
4Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada  JMB/MC kawasan pembangunan baru sekiranya terdapat permohonanTP2/2
100%
2/2
100%
2/2
100%
2/2
100%
1/1
100%
1/1
100%
1/1
100%
2/2
100%
TP2/2
100%
1/1
100%
5Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima.TNTNTN1/1

100%

TPTPTPTPTP1/1
100%
TP1/1
100%
BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2018
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS
1.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga/ Tender sehingga mendapat kelulusan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga/ Tender.23/23
100%
3/3 100%20/20 100%26/26 100%28/28 100%7/7 100%2/2 100%9/9 100%29/29 100%14/14
100%
18/18
100%
33/33
100%
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDIS
1Mengemukakan Akuan Terima Aduan daripada pelanggan dalam masa 3 hari100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Mengemukakan maklum balas status aduan pelanggan kepada pelanggan  (14 hari dari tarikh aduan diterima)791/791
100%
509/509
100%
657/657
100%
697/697
100%
544/544
100%
508/508
100%
764/764
100%
635/635
100%
537/537
100%
681/681
100%
680/680
100%
504/504
100%
3Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun )TPTPTPTPTPTPTP11TP1TP
4Masa menunggu di Kaunter Utama tidak melebihi 5 minit sasaran 90% tercapai (tidak pada waktu puncak iaitu Jan – Feb & Jul – Ogos)3119/3138

99.39%
(100%)

3009/3035

99.14%
(100%)

1958/1958

100%
(100%)

2208/2208

99.91%
(100%)

1467/1467

100%
(100%)

1063/1064

99.91%
(100%)

2119/2120

99.95%
(100%)

2161/2161

99.82%
(100%)

1203/1213

99.18%
(100%)

1625/1626

99.94%
(100%)

1544/1544

100%
(100%)

3180/3202

99.31%
(100%)

5Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 30 minit403/502 80.28%359/422 85.07%419/522 80.27%378/488 77.46%336/445 75.51%302/360 83.89%366/519 70.52%291/479 60.75%260/408 63.73%433/519 83.43%426/510 85.53%405/510 83.53%
685% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis96.37%97.00%96.14%98.33%96.98%94.62%97.73%96.46%99.11%96.95%99.38%98.04%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDIS
1Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja.0 100%0 100%0 100%0 100%4 100%3 100%0 100%2 100%2 100%2 100%2 100%3 100%
2Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
3Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
4Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%


LAMPIRAN