PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN / BAHAGIAN / UNIT – TAHUN 2021

BIL
Piagam Pelanggan
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Memproses permohonan kebenaran merancang diproses secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan dalam tempoh 30 hari bekerja sehingga  Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.27/27 100%57/57 100%60/60 100%29/29 100%13/13 100%11/11 100%10/10 100%20/20 100%29/29

100%

25/25

100%

38/38

100%

31/31

100%

100%
2Memastikan permohonan kelulusan sistem alamat diproses secara cekap,teratur,mematuhi semua peraturan  dalam tempoh 14 hari bekerja sehingga  Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.3/3 100%3/3 100%4/4 100%7/7 100%3/3 100%2/2 100%2/2 100%7/7 100%13/13

100%

6/6

100%

10/10

100%

5/5

100%

100%
3Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan permohonan tanah/hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah Sepang/ Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor  dalam tempoh 14 hari.8/8 100%24/24 100%22/22 100%43/43 100%20/20 100%0/0 100%6/6 100%12/12 100%29/29

100%

12/12

100%

22/22

100%

15/15

100%

100%
4Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan pelan bangunan/ pelan kerja tanah/ hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan/ Jabatan Kejuruteraan  dalam tempoh 14 hari bekerja.8/8 100%32/32 100%47/47 100%26/26 100%15/15 100%5/5 100%6/6 100%28/28 100%28/28

100%

20/20

100%

27/27

100%

27/27

100%

100%
5Memastikan kerja-kerja memproses permohonan pelan landskap yang diterima dari Unit Pusat Setempat (OSC) dilaksanakan dengan cekap, teratur dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan diluluskan di dalam tempoh 30 hari bekerja.03/3 100%10/10 100%3/3 100%7/7 100%1/1 100%3/3 100%3/3 100%2/2

100%

9/9

100%

8/8

100%

5/5

100%

100%
6Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.11/11 100%21/21 100%32/32 100%22/22 100%17/17 100%2/2 100%5/5 100%12/12 100%7/7

100%

20/20

100%

18/18

100%

27/27

100%

100%

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Maklum balas tempahan kemudahan awam 2 hari bekerja dari tarikh permohonan diterimaNILNIL38/38 100%177/177 100%46/46 100%NILNILNIL34/34 100%307/307 100%509/509

100%

598/598 100%100%
2.Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program  JPP.
(3 hari bekerja)
9/9
100%
26/26 100%32/32 100%73/73 100%19/19 100%21/21 100%29/29 100%31/31 100%22/22 100%40/40 100%21/21

100%

60/60 100%

  100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1

100%

1/1

100%

                   100%
2.permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.NILNILNIL1/1 100%NILNILNILNIL1/1 100%10/10 100%0%6/6

100%

100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan & perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat – syarat teknikal akan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja.

1a – Kelulusan Kerja Tanah.14/14

100%

8/8

100%

7/7

100%

6/6

100%

1/1

100%

1/1

100%

2/2 100%4/4

100%

9/9

100%

4/4

100%

4/4

100%

11/11

100%

 

100%

1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan.6/6

100%

3/3

100%

14/14

100%

12/12

100%

3/3

100%

0/0

100%

1/1 100%5/5

100%

2/2

100%

4/4

100%

10/10

100%

4/4

100%

100%
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan.6/6

100%

10/10

100%

10/10

100%

3/3

100%

4/4

100%

1/1

100%

2/2 100%10/10

100%

5/5

100%

6/6

100%

8/8

100%

8/8

100%

100%
2Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja.3/3

100%

7/7

100%

11/11

100%

6/6

100%

7/7

100%

3/3

100%

3/3 100%3/3 100%9/9

100%

7/7

100%

5/5

100%

7/7

100%

100%
3Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.15/15

100%

24/24

100%

20/20

100%

14/14

100%

10/10

100%

0/0

100%

2/2 100%5/5

100%

23/23

100%

16/16

100%

14/14

100%

20/20

100%

100%
4Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.14/14

100%

17/17

100%

15/15

100%

14/14

100%

13/13

100%

5/5

100%

9/9 100%19/19 100%14/14

100%

15/15

100%

21/21

100%

17/17

100%

100%
5Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja.17/17

100%

26/26

100%

30/30

100%

30/30

100%

25/25

100%

0/0

100%

10/10 100%19/19 100%26/26

100%

14/14

100%

15/15

100%

13/13

100%

100%
6Memberi maklumbalas dalam sistem E-Aduan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja.
6a – Kerosakan Jalan39/39

100%

40/40

100%

47/47

100%

50/50

100%

35/35

100%

22/22

100%

30/30 100%18/18 100%34/34

100%

39/39

100%

46/46

100%

51/51

100%

100%
6b – Kerosakan Longkang31/31

100%

15/15

100%

21/21

100%

30/30

100%

40/40

100%

25/25

100%

17/17 100%21/21 100%33/33

100%

27/27

100%

30/30

100%

25/25

100%

100%
6c – Kerosakan Lampu Jalan72/72

100%

60/60

100%

86/86

100%

109/109

100%

100/100

100%

78/78

100%

49/49 100%97/97 100%70/70

100%

73/73

100%

99/99

100%

135/135

100%

100%
6d – Kerosakan Lampu Isyarat6/6

100%

2/2

100%

7/7

100%

11/11

100%

3/3

100%

2/2

100%

3/3 100%7/7 100%5/5

100%

10/10

100%

9/9

100%

13/13

100%

100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.= 7 BA              = RM30,671 dikutip

100%

= 20 BA =RM105,537 dikutip

100%

= 22 BA =RM122,781 dikutip

100%

= 22 BA       = RM1,181,700 dikutip

100%

= 22 BA       = RM1,181,700 dikutip

100%

= 2 BA

= RM6,555 dikutip

100%

2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.= 89 BP
RM662,254

100%

=  43 BP          = RM173,042

100%

= 119BP =RM996,860

100%

= 112BP       = RM490,752

100%

= 57BP

= RM340,648

100%

= 69BP

= RM268,874

100%

3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.
– 400 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
429 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses

>7 hari

100%

529 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

656 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

450 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

476 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

Januari – Jun

BILPIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.= 2 BA

= RM33,651 dikutip

100%

= 8 BA

= RM383,445 dikutip

100%

= 11 BA

= RM2,346,518 dikutip

100%

= 8 BA

= RM95,425 dikutip

100%

= 4 BA

= RM409,143 dikutip

100%

= 3 BA

= RM70,350 dikutip

100%

100%
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.= 25BP

= RM282,817

100%

= 28BP

= RM359,582

100%

= 57BP

= RM461,373

100%

= 87BP

= RM831,773

100%

= 60BP

= RM213,769

100%

= 118BP

= RM1,189,723

100%

100%
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.
359 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

377 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

469 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

469 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

538 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

784 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

100%

Julai – Disember

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

BP         – Bil Permohonan

BA        – Bil Ansuran diterima

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.100%100%100%100%100%100%270/270 100%450/ 450 100%550/550

100%

500/500

100%

730/730

100%

900/900 100%    100%
2Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.570/570 100%600/600 100%510/510 100%680/680 100%400/400 100%75/75 100%270/270 100%450/ 450 100%550/550

100%

500/500

100%

730/730

100%

900/900 100%100%
3Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat.DPDP872DPDPDPDPDP813DPDPDP100%
4Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.1755/1755
100%
1774/1774 100%1539/1539 100%633/633 100%215/215 100%220/220 100%1319/1319 100%2149/2149 100%2385/2385 100%505/505

100%

282/282

100%

1115/1115 100%100%
5Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.TPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTP
6Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.5/5
100%
9/9
100%
1/1    100%NIL1/1    100%4/4 100%NIL1/1    100%5/5

100%

6/6

100%

5/5

100%

16/16 100%100%

DP = Dalam Proses
TP = Tiada Permohonan

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya.1/1

100%

NIL5/5

100%

8/8

100%

1/1

100%

1/1

100%

NIL1/1

100%

1/1

100%

7/7

100%

3/6

50%

12/14

88%

93.80%

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Kelulusan Pelan Bangunan
iBangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO).1-L
100%
5-L
100%
17-L
100%
11-L
100%
5-L
100%
2-L
100%
2-L
100%
3-L
100%
10-L
100%
8-L
100%
9-L
100%
6 – L

100%

100%
Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.8-L
100%
17-L
100%
11-L
100%
7-L
100%
5-L
100%
1-L
100%
1-L
100%
5-L
100%
6-L
100%
6-L
100%
2-L
100%
5 – L

100%

100%
iiiTambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap.60-L
100%
100-L
100%
130-L
100%
108-L
100%
64-L
100%
2-L
100%
7-L
100%
98-L
100%
111-L
100%
119-L
100%
90-L
100%
106 -L

100%

100%
ivPermit Bangunan Sementara
aYang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari.1-L
100%
2-L
100%
4-L
100%
TP7-L
100%
7-L
100%
4-L
100%
4-L
100%
2-L
100%
5 – L

100%

bYang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari.6-L
100%
7-L
100%
14-L
100%
9-L
100%
8-L
100%
TP1-L
100%
8-L
100%
7-L
100%
10-L
100%
7-L
100%
15 – L

100%

100%
2Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E.TPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTP100%
3Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari.50/50
100%
38/38 100%46/46
100%
50/50
100%
8/8
100%
31/31
100%
3/3
100%
15/15 100%30/30
100%
46/46
100%
37/37
100%
20/20
100%
100%
4Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari.39/39
100%
15/15 100%14/14
100%
24/24
100%
19/19
100%
17/17
100%
7/7
100%
12/12 100%17/17
100%
28/28
100%
9/9
100%
31/31
100%
100%
5Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari5/5
100%
14/14 100%16/16
100%
16/16
100%
16/16
100%
5/5
100%
1/1
100%
3/3
100%
13/13
100%
13/13
100%
9/9
100%
14/14
100%
100%
6.Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari36/36
100%
2/2 100%2/2
100%
2/2
100%
TPTP3/3
100%
1/1
100%
10/10
100%
4/4
100%
TP8/8
100%
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

TA – Tiada Permohon

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 2 jari bekerja selepas aduan dilaporkan.6/6 ADUAN
100%
5/5 ADUAN
100%
2/2 ADUAN
100%
2/2 ADUAN
100%
5/5 ADUAN
100%
2/2 ADUAN
100%
9/9 ADUAN
100%
10/10 ADUAN 100%8/8 ADUAN
100%
4/4 ADUAN
100%
TIADA3/3

ADUAN

100%

100%
2Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 2 hari bekerja selepas aduan diterima.2/2 ADUAN
100%
3/3 ADUAN
100%
7/7 ADUAN
100%
3/3 ADUAN
100%
5/5 ADUAN
100%
4/4 ADUAN
100%
1/1 ADUAN
100%
TIADA2/2 ADUAN
100%
1/1 ADUAN
100%
2/2 ADUAN
100%
3/3

ADUAN

100%

100%
3Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).

14/14 (PB)

38/38 (R)

 100%

12/12 (PB)

39/39 (R)

 100%

20/20 (PB)

122/ 122 (R)

100%

20/20 (PB)

46/ 46 (R)

100%

13/13 (PB)

8/8 (R)

100%

TIADATIADA8/8 (PB)

7/7

(R)

100%

11/11 (PB)

3/3

(R)

100%

5/5 (PB)

4/4

(R)

100%

5/5

(PB)

0/0

(R)

100%

TIADA100%
4Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari

5/5
UNIT
100%

5/5
UNIT
100%
12/12 UNIT 100%13/13 UNIT 100%7/7 UNIT 100%10/10 UNIT 100%12/12 UNIT 100%19/19 UNIT 100%11/11 UNIT 100%3/3 UNIT 100%5/5
UNIT
100%
6/6
UNIT
100%
100%
5Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 7 hari daripada tarikh terima invois16/16 100%6/6 100%15/15 100%9/9 100%43/43 100%48/48 100%14/14 100%15/15 100%22/22

100%

27/27

100%

11/11 100%16/16 100%100%
6Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan143/143 100%143/143 100%143/143 100%144/144 100%175/175 100%178/178 100%144/144 100%165/165 100%167/167 100%165/165 100%165/165 100%213/213 100%100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak).4/12 33.3%5/17 29.4%30/30 100%25/25 100%16/16 100%0/0 100%3/3 100%10/10 100%20/20

100%

29/29

100%

18/18 100%32/32 100%87.52%
2Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.58/58 100%89/89 100%107/107 100%78/78 100%58/58 100%8/8 100%11/11 100%42/42 100%52/52

100%

89/89

100%

102/102 100%112/112 100% 100%

Jumlah Lesen 14 Hari         :  145
Jumlah Lesen Serta Merta  :  495

Jumlah Keseluruhan        :  640

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui.10/10

100%

11/11

100%

182/182 100%214/214 100%72/72 100%25/25 100%15/15 100%26/26 100%72/72 100%137/137 100%235/235 100%136/136 100%

 

100%

2Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti.NILNIL175/ 175

100%

206/206 100%57/57 100%NILNILNILNILNIL196/196 100%129/129 100%100%
398% Notis Kesalahan yang dikeluarkan memenuhi kehendak perundangan.23/23

100%

36/38

95%

187/189 99%312/320

98%

156/158 99%42/43 98%48/49 98%16/16 100%114/117

97%

268/268

97%

295/295 100%236/236 100%98.67%
485 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan dalam tempoh 14 hari selepas tamat tempoh notis yang diberikan9/9

100%

65/65

100%

124/124

100%

NILNIL273/273 100%124/124

100%

24/24 100%53/53 100%70/70 100%76/76 100%48/48 100%100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1.Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit

100%

(95/95)
≤ 10M=
95
≥ 10M     = 0

100%(101/101) ≤ 10M = 101     ˃ 10M

= 0

100%

(184/184)

≤ 10M

= 184

˃ 10M

= 0

100%

(147/147)

≤ 10M

= 147

˃ 10M

= 0

100%

(77/77)

≤ 10M

= 77

˃ 10M

= 0

100%

(15/15)

≤ 10M

= 15

> 10M

= 0

100%

(6/6)

≤ 10M

= 6

> 10M  = 0

100%

(33/33)

≤ 10M

= 33

> 10M

= 0

100%

(72/72)

≤ 10M

= 72

> 10M

= 0

100%

(39/39)

≤ 10M

= 39

> 10M

= 0

100%

(103/

103)

 ≤ 10M

= 103

> 10M

= 0

100%

(113/ 113)

≤ 10M

= 113

> 10M

= 0

100%
2.Memastikan setiap maklumbalas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari bekerja.

100%

(14/14)

R = 12

≤ 14H =12

˃ 14H = 0

B = 2

≤ 14H = 2

˃ 14H = 0

100%

(16/16)

R = 11

≤ 14H =11

˃ 14H = 0

B = 5

≤ 14H = 5

˃ 14H = 0

100%

(25/25)

R = 8

≤ 14H =8

˃ 14H = 0

B = 17

≤ 14H = 17

˃ 14H = 0

100%

(38/38)

R = 26

≤ 14H =26

˃ 14H = 0

B = 27

≤ 14H = 12

˃ 14H = 0

100%

(20/20)

R = 16

≤ 14H =16

˃ 14H = 0

B = 4

≤ 14H = 4

˃ 14H = 0

100%

(6/6)

R = 5

≤ 14H = 5

> 14H = 0

B = 1

≤ 14H = 1

> 14H = 0

100%

(7/7)

R = 3

≤ 14H =3

>14H=  0

B = 4

≤ 14H =4

> 14H =

0

100%

(8/8)

R = 5

≤ 14H =5

>14H=0

B = 3

≤ 14H =3

> 14H =

0

100%

(25/25)

R = 9

≤ 14H = 9

> 14H = 0

B = 16

≤ 14H = 16

> 14H = 0

100%

(13/13)

R = 8

≤ 14H = 8

> 14H = 0

B = 5

≤ 14H = 5

> 14H = 0

100%

(26/26)

R = 15

≤ 14H = 15

> 14H = 0

B = 11

≤ 14H = 11

> 14H = 0

100%

(17/17)

R = 12

≤ 14H = 12

> 14H = 0

B = 5

≤ 14H = 5

> 14H = 0

100%
3.Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari bekerja100%
(6/6)

SB – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

 SS – 3
≤ 14H -3
≥ 14H – 0

100%

(5/5)

SB = 2

≤ 14H = 2               ˃ 14H = 0

SS = 3

≤ 14H = 3

˃ 14H = 0

100%

(16/16)

SB = 16

≤ 14H = 16

˃ 14H = 0

SS = 0

≤ 14H = 0

˃ 14H = 0

100%

(3/3)

SB = 0

≤ 14H = 0

˃ 14H = 0

SS = 3

≤ 14H = 3

˃ 14H = 0

100%

(23/23)

SB = 0

≤ 14H = 22

˃ 14H=0

SS = 1

≤ 14H = 1

˃ 14H = 0

100%

(4/4)

SB = 4

≤ 14H = 4

˃14H=0

SS = 0

≤ 14H = 0

˃ 14H = 0

100%

(12/12)

SB =12

≤ 14H = 12

˃14H=0

SS = 0

≤ 14H = 0

˃ 14H = 0

100%

(3/3)

SB = 3

≤ 14H = 3

˃14H= 0

SS = 0

≤ 14H =0

˃ 14H =

0

100%

(6/6)

SB = 4

≤ 14H = 4

˃ 14H =

0

SS = 2

≤ 14H =2

˃ 14H =

0

100%

(3/3)

SB = 3

≤ 14H = 3

˃ 14H =

0

SS = 0

≤ 14H =0

˃ 14H =

0

100%

(2/2)

SB = 2

≤ 14H = 2

˃ 14H =

0

SS = 0

≤ 14H =0

˃ 14H =

0

100%

(5/5)

SB = 5

≤ 14H = 5

˃ 14H=

0

SS = 0

≤ 14H =0

˃ 14H=

0

100%

M – Minit
R – Rayuan
B – Batal
SB – Semakan Baru
SS – Semakan Semula
H – Hari

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.TNTNTNTNTNTNTN1/1 100%TN4/4 100%1/1 100%1/1 100%100%
2Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen permohonan sijil lengkap diterima.TPTPTPTP1/1 100%2/2 100%2/2 100%1/1 100%TP1/1 100%1/1 100%1/1 100%100%
3Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima.46/46
100%
30/30   100%22/22  100%47/47  100%28/28  100%17/17 100%37/37  100%35/35 100%26/26 100%20/20 100%33/33 100%11/11 100%     100%
4Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada  JMB/MC kawasan pembangunan baru sekiranya terdapat permohonanTPTPTP6/6     100%TPTPTPTP1/1 100%3/3 100%1/1 100%TP100%
5Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima.TP1/1       100%1/1       100%2/2      100%TPTPTP1/1 100%2/2 100%TPTP1/1 100%    100%

Nota :

TM : Tiada Mesyuarat
TP : Tiada Permohonan
TN : Tiada Notis
TKN : Tiada Khidmat Nasihat

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2021
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga/ Tender sehingga mendapat kelulusan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga/ Tender.NIL2/2 100%26/26 100%14/23 61%30/30 100%13/13 100%NIL25/25 100%20/20 100%29/29 100%9/9 100%21/21 100%96.1%
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Mengemukakan Akuan Terima Aduan daripada pelanggan dalam masa 3 hari689/689
100%
620/620 100%901/901 100%768/768 100%737/737 100%609/609 100%573/573 100%657/657 100%760/760

100%

717/717

100%

662/662

100%

814/814

100%

100%

2Mengemukakan maklum balas status aduan pelanggan kepada pelanggan  (14 hari dari tarikh aduan diterima)689/689
100%
620/620 100%901/901 100%768/768 100%737/737 100%609/609 100%573/573 100%657/657 100%760/760

100%

717/717

100%

662/662

100%

814/814

100%

100%

3Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun )TPTPTPTPTPTPTPTPTP1/1     100%TP1/1     100%100%
4Masa menunggu di Kaunter Utama tidak melebihi 5 minit sasaran 90% tercapai (tidak pada waktu puncak iaitu Jan – Feb & Jul – Ogos)

1911/2010 95.07%

2221/2353 94.39%2166/2181 99.31%1585/1592 99.56%774/777 99.61%NIL

(PKP)

139/142 97.89%896/904 99.12%1060/1062

99.81%

911/913

99.78%

1144/1145

99.91%

2810/2796

99.50%

100%
585% masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 30 minit (untuk urusan secara ‘walk-in’ sahaja).263/271 97.05%415/422 98.34%610/621 98.23%447/457 97.81%239/247 96.76%NIL

(PKP)

31/32 96.88%240/247 97.17%347/352

98.58%

317/319

99.37%

343/343

100%

444/445

99.78%

100%
690% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan Majlis97.97%95.97%94.24%95.74%96.68%90.56%100%96.60% (25)94.14%

(53)

95.96%95.63%

(34)

94.89%

(40)

100%

Nota:

TP : Tiada Pelaksanaan

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja.2/2 100%3/3

100%

13/13

100%

5/5

100%

5/5

100%

4/4 100%3/3

100%

4/4 100%3/3

100%

5/5

100%

4/4

100%

6/6

100%

100%

2Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.2/2 100%2/2

100%

12/12

100%

4/4

100%

0/0

100%

2/2 100%NILNIL0/0

100%

2/2 100%1/1

100%

0/0

100%

100%

Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
4Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan.0/0

100%

1/1

100%

1/1

100%

1/1

100%

5/5

100%

2/2 100%3/3

100%

4/4 100%3/3

100%

3/3

100%

5/5

100%

6/6

100%

100%


LAMPIRAN