ARKIB PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN / BAHAGIAN / UNIT – TAHUN 2023

BIL
Piagam Pelanggan
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Memastikan permohonan kebenaran merancang diproses secara cekap, teratur, mematuhi semua peraturan dalam tempoh 30 hari bekerja sehingga Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC).38/38

100%

40/40

100%

41/41

100%

30/30

100%

34/34

100%

26/26 100%29/29

100%

34/34

100%

30/30

100%

37/37

100%

61/61

100%

67/67

100%

2Memastikan permohonan kelulusan sistem alamat diproses secara cekap, teratur, mematuhi semua peraturan dalam tempoh 14 hari bekerja sehingga Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC).3/3 100%3/3

100%

6/6

100%

2/2

100%

4/4 100%11/11

100%

9/9

100%

5/5

100%

11/11

100%

7/7

100%

7/7

100%

7/7

100%

100%
3Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah Sepang / Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari bekerja.10/10

100%

4/4

100%

21/21

100%

11/11

100%

20/20

100%

6/6

100%

7/7

100%

15/15

100%

8/8

100%

11/11

100%

8/8

100%

2/2

100%

100%
4Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan dalam tempoh 14 hari bekerja.21/21

100%

13/13 100%26/26

100%

28/28

100%

27/27 100%15/15 100%22/22

100%

24/24

100%

22/22

100%

29/29

100%

32/32

100%

23/23

100%

100%
5Memastikan kerja-kerja memproses permohonan pelan landskap yang diterima dari Unit Pusat Setempat (OSC) dilaksanakan dengan cekap, teratur dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan diluluskan di dalam tempoh 30 hari bekerja.6/6

100%

4/4 100%2/2

100%

7/7

100%

8/8 100%15/15

100%

6/6

100%

5/5

100%

7/7

100%

1/1

100%

14/14

100%

4/4

100%

100%
6Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.17/17 100%15/15 100%22/22

100%

20/20

100%

16/16 100%11/11 100%18/18

100%

23/23

100%

14/14

100%

20/20

100%

23/23

100%

37/37

100%

100%

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2023
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Maklum balas tempahan kemudahan awam 2 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima702/702

100%

832/832

100%

798/798

100%

550/550

100%

904/904 100%729/729 100%911/911

100%

894/894

100%

1179/1179

100%

982/982

100%

1190/1190

100%

979/979

100%

100%
2.Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program  JPP.
(3 hari bekerja)
32/32
100%
67/67 100%85/85

100%

48/48

100%

82/82 100%34/34
100%
38/38

100%

44/44

100%

54/54

100%

37/37

100%

44/44

100%

14/14

100%

  100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2023
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1

100%

1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1

100%

1/1

100%

1/1

100%

1/1

100%

                   100%
2.Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.NIL10/10 100%2/2 100%NILNIL5/5

100%

NIL5/5

100%

NIL1/1

100%

6/6

100%

2/2

100%

100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan & perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat – syarat teknikal akan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja.

1a – Kelulusan Kerja Tanah.3/3

100%

4/4

100%

8/8 100%4/4

100%

6/6

100%

2/2 100%7/7

100%

2/2

100%

4/4

100%

8/8

100%

2/2

100%

5/5

100%

100%

1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan.6/6 100%4/4 100%7/7 100%8/8

100%

8/8 100%4/4 100%7/7

100%

7/7

100%

7/7

100%

7/7

100%

10/10

100%

11/11

100%

100%
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan.3/3 100%5/5 100%5/5 100%7/7 100%4/4 100%4/4 100%2/2

100%

6/6

100%

3/3

100%

7/7

100%

10/10

100%

4/4

100%

100%
2Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja.2/2 100%3/3 100%5/5 100%3/3 100%5/5 100%7/7 100%5/5

100%

9/9

100%

9/9

100%

7/7 100%7/7

100%

6/6

100%

100%
3Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.32/32 100%33/33 100%21/21 100%15/15 100%24/24 100%16/16 100%44/44

100%

15/15

100%

16/16

100%

31/31 100%30/30

100%

16/16

100%

100%
4Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.15/15 100%15/15 100%35/35 100%27/27 100%14/14 100%18/18

100%

30/30

100%

18/18

100%

9/9

100%

28/28 100%13/13

100%

50/50

100%

100%
5Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja.5/5 100%15/15 100%16/16 100%16/16 100%13/13 100%15/15

100%

15/15

100%

16/16

100%

11/11

100%

9/9 100%23/23

100%

31/31

100%

100%
6Semua kenderaan majlis perlu diperiksa 3 bulan sekali.99/99

100%

NIL99/99

100%

NILNIL99/99

100%

NILNIL99/99

100%

 NILNIL99/99

100%

100%

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.= 8 BA

= RM 2, 335,999 dikutip

100%

= 9 BA

= RM 1, 085,239 dikutip

100%

= 5 BA

= RM 1, 048,290 dikutip

100%

= 6 BA

= RM 48, 067 dikutip

100%

= 6 BA

= RM 48, 067 dikutip

100%

= 17 BA

= RM 244,031 dikutip

100%

2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.= 159 BP

= RM 2, 231,198

100%

= 154 BP

= RM 305, 381

100%

= 136 BP

= RM 471, 942

100%

= 79 BP

= RM 1,004,303

100%

= 154 BP

= RM 1,218,595

100%

= 69 BP

= RM 945,658

100%

3Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.= 588 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 578 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 818 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 650 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 661 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 709 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

490% masa menunggu di Kaunter Utama tidak melebihi 5 minit (tidak pada waktu puncak iaitu Januari – Februari dan Julai hingga Ogos).2556/2565

99.6%

2800/2809

99.7%

1686/1688

99.8%

1053/1053

100%

1226/1227

99.9%

1198/1200

99.8%

Januari – Jun

BILPIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.= 9 BA

= RM 4,

967,587 dikutip

100%

= 2 BA

= RM 67,838 dikutip

100%

= 3 BA

= RM 7,776 dikutip

100%

= 14 BA

= RM

230,196 dikutip

100%

= 3 BA

= RM

32,358 dikutip

100%

= 5 BA

= RM7,452 dikutip

100%

100%
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.= 143 BP

= RM 1,858,918

100%

= 155 BP

= RM 1, 542,705

100%

= 88 BP

= RM 4, 104,495

100%

= 128 BP

= RM 1, 287,373

100%

= 139 BP

= RM 1, 036,901

100%

=79 BP

= RM512,988

100%

100%
3Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.= 625 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 801 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 685 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 689 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 671 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

640 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

> 7 hari

100%

100%
490% masa menunggu di Kaunter Utama tidak melebihi 5 minit (tidak pada waktu puncak iaitu Januari – Februari dan Julai hingga Ogos).1604/1606

99.9%

1429/1440

99.2%

1084/1087

99.7%

1587/1591

99.8%

Laporan tidak dapat dikeluarkan kerana sistem nombor giliran dalam penyelenggaraanLaporan tidak dapat dikeluarkan kerana sistem nombor giliran dalam penyelenggaraan100%

Julai – Disember

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

BP         – Bil Permohonan

BA        – Bil Ansuran diterima

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.207/207

100%

175/175

100%

148/148

100%

164/164

100%

224/224

100%

135/135

100%

155/155

100%

150/150

100%

210/210

100%

290/290

100%

836/836

100%

389/389

100%

    100%
2Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.207/207

100%

175/175

100%

148/148

100%

164/164

100%

224/224

100%

135/135

100%

155/155

100%

150/150

100%

210/210

100%

290/290

100%

836/836

100%

389/389

100%

100%
3Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat.DP881/881

100%

DPDPDPDPDP889/889

100%

DPDPDPDP100%
4Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.3045/3045

100%

1164/1164

100%

502/502

100%

251/251

100%

907/907

100%

2299/2299

100%

3904/3904

100%

812/812

100%

522/522

100%

489/489

100%

353/353

100%

2397/2397

100%

100%
5Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.5/5

100%

5/5

100%

3/3

100%

21/21

100%

60/60

100%

4/4

100%

10/10

100%

37/37

100%

5/5

100%

3/3

100%

3/3

100%

12/12

100%

100%

DP = Dalam Proses
TP = Tiada Permohonan

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2023
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya7/7

100%

10/10 100%17/17 100%5/5 100%15/15 100%10/10

100%

8/8

100%

11/11 100%7/7

100%

17/17

100%

24/24

100%

11/11

100%

                   100%
2.Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor kerja-kerja penyelenggaraan landskap lembut bagi bulan semasa52/52 100%29/29 100%63/63 100%63/63 100%63/63 100%61/61

100%

60/60

100%

61/61 100%61/61 100%61/61 100%61/61 100%61/61 100%

100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2023
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Kelulusan Pelan Bangunan
iBangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO).12-L
100%
9-L
100%
8-L
100%
15-L
100%
9-L
100%
7-L
100%
8-L
100%
9-L

100%

12-L

100%

5-L

1-T

100%

9-L
100%
15-L
100%
100%
iiRumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.2-L
100%
6-L
100%
5-L
100%
3-L
100%
8-L
100%
2-L
100%
4-L
100%
6-L

100%

3-L

100%

7-L

100%

11-L
100%
TP100%
iiiTambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap.106-L
100%
129-L
100%
124-L
100%
81-L
100%
109-L
100%
118-L
100%
101-L
100%
121-L

100%

142-L

100%

50-L

100%

84-L
100%
80-L
100%
100%
ivPermit Bangunan Sementara
aYang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari.9-L
100%
5-L
100%
1-L
100%
2-L
100%
3-L
100%
8-L
100%
5-L
100%
6-L

100%

4-L

100%

1-L

100%

1-L

100%

1-L

100%

100%
bYang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari.7-L
100%
14-L
100%
12-L
100%
13-L
100%
7-L
100%
9-L
100%
14-L
100%
10-L

100%

10-L

100%

8-L

100%

10-L
100%
12-L
100%
100%
2Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari.82/82
100%
42/42 100%43/43 100%47/47
100%
28/28
100%
17/17
100%
49/49
100%
47/47
100%
67/67
100%
31/31

100%

31/31

100%

17/17
100%
100%
3Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari.26/26
100%
65/65 100%37/37 100%25/25
100%
63/63
100%
30/30
100%
50/50
100%
50/50 100%24/24
100%
48/48

100%

50/50

100%

11/11
100%
100%
4Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari36/36
100%
26/26 100%26/26 100%22/22
100%
21/21
100%
17/17 100%23/23
100%
29/29 100%21/21
100%
20/20

100%

32/32

100%

14/14
100%
100%
5Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari2/2
100%
4/4 100%3/3 100%2/2 100%3/3
100%
TP3/3
100%
5/5 100%4/4
100%
3/3

100%

4/4

100%

2/2
100%
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

TP – Tiada Permohon

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2023
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 2 jari bekerja selepas aduan dilaporkan.4/4 ADUAN
100%
9/9 ADUAN
100%
9/9 ADUAN
100%
7/7 ADUAN
100%
4/4 ADUAN
100%
4/4

ADUAN

100%

8/8

ADUAN

100%

9/9

ADUAN

100%

4/4

ADUAN

100%

10/10

ADUAN

100%

2/2

ADUAN

100%

8/8 ADUAN
100%
100%
2Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 2 hari bekerja selepas aduan diterima.1/1 ADUAN
100%
2/2 ADUAN
100%
4/4 ADUAN
100%
4/4 ADUAN
100%
4/4 ADUAN
100%
4/4

ADUAN

100%

1/1

ADUAN

100%

3/3 ADUAN
100%
5/5

ADUAN

100%

5/5

ADUAN

100%

4/4

ADUAN

100%

TIADA100%
3Memproses dan meluluskan permohonan lesen anjing yang lengkap secara serta-merta:-

  • Permohonan Baru (PB)
  • Memperbaharui (R)
15/15 (PB)

45/45 (R)

100%

15/15 (PB)

83/83 (R)

100%

12/12 (PB)

35/35 (R)

100%

3/3

(PB)

16/16 (R)

100%

12/12

(PB)

17/17 (R)

100%

8/8

(PB)

8/8

(R)

100%

11/11

(PB)

1/1

(R)

100%

15/15 (PB)

12/12 (R)

100%

12/12 (PB)

4/4

(R)

100%

16/16 (PB)

3/3

(R)

100%

3/3

(PB)

1/1

(R)

100%

0/0

(PB)

1/1

(R)

100%

100%
4Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari

11/11
UNIT
100%

4/4
UNIT
100%
5/5

UNIT

100%

6/6

UNIT

100%

7/7

UNIT

100%

8/8
UNIT
100%
14/14

UNIT 100%

11/11

UNIT 100%

7/7

UNIT 100%

11/11

UNIT

100%

7/7

UNIT

100%

4/4

UNIT

100%

100%
5Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 7 hari daripada tarikh terima invois12/12 100%10/10 100%15/15 100%14/14 100%13/13 100%40/40 100%55/55 100%29/29 100%24/24 100%22/22 100%28/28 100%23/23 100%100%
6Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan61/61 100%101/101 100%101/101 100%105/105 100%105/105 100%131/131 100%129/129 100%161/161 100%141/141 100%141/141 100%150/150 100%168/168 100%100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak).21/21

100%

25/25

100%

35/35

100%

16/16

100%

16/16

100%

31/31

100%

24/24 100%44/44 100%39/39 100%35/35 100%44/44

100%

31/31

100%

100%
2Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.143/143 100%121/121 100%148/148

100

88/88

100%

135/135

100%

129/129

100%

162/162 100%158/158 100%77/77 100%165/165 100%172/172

100%

172/172

100%

 100%

Jumlah Lesen 14 Hari         :  145
Jumlah Lesen Serta Merta  :  495

Jumlah Keseluruhan        :  640

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2023
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui.1053/1053

100%

1424/1424

100%

666/666

100%

626/626

100%

730/730

100%

668/668

100%

661/661

100%

542/542

100%

802/802

100%

724/724

100%

465/465

100%

666/666

100%

 

100%

2Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti.161/161

100%

229/229

100%

232/232

100%

163/163

100%

222/222

100%

197/197

100%

207/207

100%

224/224

100%

167/167

100%

158/158

100%

196/196

100%

111/111

100%

100%
398% Notis Kesalahan yang dikeluarkan memenuhi kehendak perundangan.972/978

99.4%

1594/1599

99.7%

1083/1084

99.9%

589/590

99.8%

1371/1375

99.7%

1360/1368

99.4%

1592/1596

99.7%

932/933

99.9%

1064/1066

99.8%

740/742

99.7%

800/800

100%

634/640

99.1%

100%
485 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan dalam tempoh 14 hari selepas tamat tempoh notis yang diberikan108/108

100%

217/217

100%

157/157

100%

84/84

100%

127/127

100%

83/83

100%

186/186

100%

86/86

100%

237/237

100%

17/17

100%

90/90

100%

16/16

100%

100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1.Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit100%

(134/ 134)

10M

= 134

> 10M

= 0

100%

(187/ 187)

10M

= 187

> 10M

= 0

100%

(178/ 178)

10M

= 178

> 10M

= 0

100%

(91/ 91)

10M

= 91

> 10M

= 0

100%

(197/197)

10M

= 197

> 10M

= 0

100%

(285/285)

10M

= 285

> 10M

= 0

100%

(381/381)

10M

= 381

> 10M

= 0

100%

(227/227)

10M

= 227

> 10M

= 0

100%

(169/169)

10M

= 169

> 10M

= 0

100%

(207/207)

10M

= 207

> 10M

= 0

100%

(268/268)

10M

= 268

> 10M

= 0

100%

(296/296)

10M

= 296

> 10M

= 0

100%
2.Memastikan setiap maklumbalas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari bekerja.100%

(18/18)

R = 5

14H =5

> 14H = 0

B = 13

14H = 13

> 14H = 0

100%

(39/39)

R = 8

14H =8

> 14H = 0

B = 31

14H = 31

> 14H = 0

100%

(31/31)

R = 7

14H =7

> 14H = 0

B = 24

14H = 24

> 14H = 0

100%

(17/17)

R = 8

14H =8

> 14H = 0

B =9

14H = 9

> 14H = 0

100%

(19/19)

R = 10

14H =10

> 14H = 0

B = 9

14H = 9

> 14H = 0

100%

(51/51)

R = 20

14H =20

> 14H = 0

B = 31

14H = 31

> 14H = 0

100%

(37/37)

R = 15

14H =15

> 14H = 0

B = 22

14H = 22

> 14H = 0

100%

(31/31)

R = 21

14H =21

> 14H = 0

B = 10

14H = 10

> 14H = 0

100%

(22/22)

R = 12

14H =12

> 14H = 0

B = 10

14H = 10

> 14H = 0

100%

(23/23)

R = 11

14H =11

> 14H = 0

B = 12

14H = 12

> 14H = 0

100%

(21/21)

R = 11

14H =11

> 14H = 0

B = 10

14H = 10

> 14H = 0

100%

(27/27)

R = 9

14H =9

> 14H = 0

B = 18

14H = 18

> 14H = 0

100%
3.Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari bekerja100%

(25/25)

SB = 24

14H = 24

> 14H =  0

SS = 1

14H = 1

> 14H = 0

100%

(15/15)

SB = 13

14H = 13

> 14H =  0

SS = 2

14H = 2

> 14H = 0

100%

(34/34)

SB = 33

14H = 33

> 14H =  0

SS = 1

14H = 1

> 14H = 0

100%

(4/4)

SB = 1

14H = 1

> 14H =  0

SS = 3

14H = 3

> 14H = 0

100%

(55/55)

SB = 54

14H = 54

> 14H =  0

SS = 1

14H = 1

> 14H = 0

100%

(4/4)

SB = 2

14H = 2

> 14H =  0

SS = 2

14H = 2

> 14H = 0

100%

(2/2)

SB = 1

14H = 1

> 14H =  0

SS = 1

14H = 1

> 14H = 0

100%

(13/13)

SB = 12

14H = 12

> 14H =  0

SS = 1

14H = 1

> 14H = 0

100%

(3/3)

SB = 3

14H = 3

> 14H =  0

SS = 0

14H = 0

> 14H = 0

100%

(10/10)

SB = 10

14H = 10

> 14H =  0

SS = 0

14H = 0

> 14H = 0

100%

(9/9)

SB = 9

14H = 9

> 14H =  0

SS = 0

14H = 0

> 14H = 0

100%

(4/4)

SB = 4

14H = 4

> 14H =  0

SS = 0

14H = 0

> 14H = 0

100%

M – Minit
R – Rayuan
B – Batal
SB – Semakan Baru
SS – Semakan Semula
H – Hari

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2023
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Memastikan pemaju mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan Pertama (FAGM) penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dalam tempoh tidak lebih 12 bulan atau 25% pindah milik strata bagi penubuhan Perbadanan Pengurusan (MC) dari tarikh mendapat sijil layak menduduki.TNTN5/5

100%

TNTNTN2/2

100%

2/2

100%

TN4/4

100%

TNTN100%
2Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen permohonan sijil lengkap diterima.3/3 100%1/1

100%

1/1 100%TP3/3

100%

1/1

100%

4/4

100%

TP4/4

100%

TP4/4

100%

1/1

100%

100%
3Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima.27/27
100%
42/42  100%40/40 100%22/22 100%30/30

100%

58/58

100%

37/37

100%

41/41

100%

30/30

100%

14/14
100%
27/27

100%

13/13

100%

     100%
4Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada  JMB/MC kawasan pembangunan baru sekiranya terdapat permohonan1/1       100%2/2 100%5/5 100%TP8/8

100%

4/4

100%

4/4

100%

2/2

100%

5/5

100%

3/3
100%
4/4

100%

1/1

100%

100%
5Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima.TPTP1/1 100%TPTPTPTP1/1 100%1/1

100%

TPTPTP    100%

Nota :

TM : Tiada Mesyuarat
TP : Tiada Permohonan
TN : Tiada Notis
TKN : Tiada Khidmat Nasihat

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2023
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga/ Tender sehingga mendapat kelulusan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga/ Tender.66/66

100%

11/11 100%12/12

100%

35/35

100%

34/34

100%

25/25   100%9/9

100%

18/18

100%

9/9
100%
25/25

100%

30/30

100%

100%
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Mengemukakan Akuan Terima Aduan daripada pelanggan dalam masa 3 hari381/381
100%
639/639 100%848/848

100%

645/645

100%

827/827

100%

649/649

100%

899/899

100%

830/830

100%

874/874

100%

902/902

100%

828/828

100%

1108/1108

100%

100%

2100% maklum balas status aduan akan dikemukakan kepada pelanggan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh aduan diterima.381/381
100%
639/639 100%848/848

100%

645/645

100%

827/827

100%

649/649

100%

899/899

100%

830/830

100%

874/874

100%

902/902

100%

828/828

100%

1108/1108

100%

100%

3Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun )TP1TPTPTPTPTP1TPTP1TP100%
4Mencapai 90% tahap kepuasan pelanggan berdasarkan maklum balas kepuasan pelanggan yang dikumpul.94.97%

(149)

94.68%

(200)

95.06%

(669)

95.30%

(137)

95.21%

(315)

95.36%

(311)

93.83%

(306)

95.88%

(343)

93.72%

(348)

95.99%

(210)

94.05%

(210)

94.86%

(343)

100%

Nota:

TP : Tiada Pelaksanaan

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja.1/1 100%1/1

100%

10/10

100%

5/5 100%7/7

100%

5/5 100%5/5 100%7/7 100%4/4 100%5/5 100%11/11

100%

4/4

100%

100%

2Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.NIL1/1

100%

3/3 100%NIL2/2

100%

1/1 100%5/5 100%4/4 100%1/1 100%3/3 100%3/3

100%

2/2

100%

100%

Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
4Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan.1/1

100%

NIL7/7

100%

5/5

100%

5/5

100%

4/4

100%

NIL3/3

100%

3/3 100%2/2 100%8/8

100%

2/2

100%

100%


LAMPIRAN

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
185% masa menunggu di Kaunter OSC tidak melebihi 30 minit. [untuk urusan secara ‘walk-in’ sahaja iaitu bagi Permohonan Pelan Bangunan (Tambahan dan Pindaan serta Permohonan Permit Kerja Kecil ‘minor repair’)].242/242

100%

269/270

99.6%

274/277

98.9%

227/229

99.1%

278/281

98.9%

233/233

100%

304/306

99.3%

280/282

99.3%

272/274

99.3%

415/415

100%

436/436

100%

Terdapat masalah pada Sistem QMS, data tidak dapat dijana

100%

2Memastikan Permohonan Serentak, Permohonan Kebenaran Merancang, Permohonan Pelan Landskap, Permohonan Pelan Kejuruteraan, Permohonan Pelan Lampu Awam dan Permohonan Pelan Bangunan dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setemapt (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja dan Permohonan Nama Taman/ Nama Jalan/ Sistem Alamat dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 14 hari bekerja.81/81

100%

81/81

100%

84/84

100%

63/63

100%

70/70

100%

84/84

100%

77/77

100%

66/66

100%

80/80

100%

120/120

100%

202/202

100%

188/188

100%

100%

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Memo pemakluman dikeluarkan kepada jabatan/ unit dalam tempoh 5 hari bekerja sebelum pelaksanaan pengauditan.NIL2/2 100%NIL3/3 100%NILNILNILNIL3/3

100%

NILNILNIL

100%

2Melaksanakan Mesyuarat Pre-Exit Ke Atas Pengauditan Pengurusan Kewangan & Prestasi bersama Jabatan/ Unit dalam tempoh 14 hari bekerja selepas penyediaan deraf laporan pertama.NILNIL1/1 100%NILNILNILNIL3/3

100%

NILNIL3/3 100%NIL

100%

3Melaksanakan Mesyuarat Penutup Audit Kualiti Dalaman MS ISO 9001:2015 sekurang-kurangnya 1 kali dalam tempoh masa 12 bulanNILNIL1/1

100%

NILNILNILNILNILNILNILNILNIL100%
BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2023
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1.Pengukuhan Integriti Warga Kerja MPSepang : Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi dilaporkan kepada Bahagian Pengurusan Integrtiti Malaysia (SPRM) setiap empat bulan sekali.

(Laporan adalah pada bulan April, Ogos dan Disember 2022)

NILNILNIL1/1 100%NILNILNIL1/1 100%NILNILNIL1/1 100%100%