DASAR TERKINI

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Majlis Perbandaran Sepang

Beriltizam untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat kepada semuanya pekerjanya, dan individu lain dibawah kawasan kawalannya.

Yang DiPertua
MAJLIS PERBANDARAN SEPANG
2018 – 2019