PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

BIL
Piagam Pelanggan
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DIS PURATA PENCAPAIAN (%)
1 Memproses permohonan kebenaran merancang diproses secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan dalam tempoh 30 hari bekerja sehingga  Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. 27/27 100% 57/57 100% 60/60 100% 29/29 100% 13/13 100% 11/11 100% 10/10 100% 20/20 100% 29/29 100% 25/25 100% 38/38 100% 31/31 100% 100%
2 Memastikan permohonan kelulusan sistem alamat diproses secara cekap,teratur,mematuhi semua peraturan  dalam tempoh 14 hari bekerja sehingga  Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. 3/3 100% 3/3 100% 4/4 100% 7/7 100% 3/3 100% 2/2 100% 2/2 100% 7/7 100% 13/13 100% 6/6 100% 10/10 100% 5/5 100% 100%
3 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan permohonan tanah/hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah Sepang/ Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor  dalam tempoh 14 hari. 8/8 100% 24/24 100% 22/22 100% 43/43 100% 20/20 100% 0/0 100% 6/6 100% 12/12 100% 29/29 100% 12/12

100%

22/22

100%

15/15

100%

100%
4 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan pelan bangunan/ pelan kerja tanah/ hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan/ Jabatan Kejuruteraan  dalam tempoh 14 hari bekerja. 8/8 100% 32/32 100% 47/47 100% 26/26 100% 15/15 100% 5/5 100% 6/6 100% 28/28 100% 28/28 100% 20/20 100% 27/27 100% 27/27 100% 100%
5 Memastikan kerja-kerja memproses permohonan pelan landskap yang diterima dari Unit Pusat Setempat (OSC) dilaksanakan dengan cekap, teratur dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan diluluskan di dalam tempoh 30 hari bekerja. 0 3/3 100% 10/10 100% 3/3 100% 7/7 100% 1/1 100% 3/3 100% 3/3 100% 2/2 100% 9/9 100% 8/8 100% 5/5 100% 100%
6 Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja. 11/11 100% 21/21 100% 32/32 100% 22/22 100% 17/17 100% 2/2 100% 5/5 100% 12/12 100% 7/7

100%

20/20

100%

18/18

100%

27/27

100%

100%

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
PURATA PENCAPAIAN (%)
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
1. Maklum balas tempahan kemudahan awam 2 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima NIL NIL 38/38 100% 177/177 100% 46/46 100% NIL NIL NIL 34/34 100% 307/307 100% 509/509 100% 598/598 100% 100%
2. Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program  JPP.
(3 hari bekerja)
9/9
100%
26/26 100% 32/32 100% 73/73 100% 19/19 100% 21/21 100% 29/29 100% 31/31 100% 22/22 100% 40/40 100% 21/21 100% 60/60 100%

  100%
BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
PURATA PENCAPAIAN (%)
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
1. Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat. 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 1/1

100%

1/1

100%

                   100%
2. permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan. NIL NIL NIL 1/1 100% NIL NIL NIL NIL 1/1 100% 10/10 100% 0% 6/6

100%

100%
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV DIS PURATA PENCAPAIAN (%)
1 Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan & perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat – syarat teknikal akan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja.

1a – Kelulusan Kerja Tanah. 14/14

100%

8/8

100%

7/7

100%

6/6

100%

1/1

100%

1/1

100%

2/2 100% 4/4

100%

9/9

100%

4/4

100%

4/4

100%

11/11

100%

 

100%

1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan. 6/6

100%

3/3

100%

14/14

100%

12/12

100%

3/3

100%

0/0

100%

1/1 100% 5/5

100%

2/2

100%

4/4

100%

10/10

100%

4/4

100%

100%
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan. 6/6

100%

10/10

100%

10/10

100%

3/3

100%

4/4

100%

1/1

100%

2/2 100% 10/10

100%

5/5

100%

6/6

100%

8/8

100%

8/8

100%

100%
2 Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja. 3/3

100%

7/7

100%

11/11

100%

6/6

100%

7/7

100%

3/3

100%

3/3 100% 3/3 100% 9/9

100%

7/7

100%

5/5

100%

7/7

100%

100%
3 Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. 15/15

100%

24/24

100%

20/20

100%

14/14

100%

10/10

100%

0/0

100%

2/2 100% 5/5

100%

23/23

100%

16/16

100%

14/14

100%

20/20

100%

100%
4 Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. 14/14

100%

17/17

100%

15/15

100%

14/14

100%

13/13

100%

5/5

100%

9/9 100% 19/19 100% 14/14

100%

15/15

100%

21/21

100%

17/17

100%

100%
5 Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja. 17/17

100%

26/26

100%

30/30

100%

30/30

100%

25/25

100%

0/0

100%

10/10 100% 19/19 100% 26/26

100%

14/14

100%

15/15

100%

13/13

100%

100%
6 Memberi maklumbalas dalam sistem E-Aduan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja.
6a – Kerosakan Jalan 39/39

100%

40/40

100%

47/47

100%

50/50

100%

35/35

100%

22/22

100%

30/30 100% 18/18 100% 34/34

100%

39/39

100%

46/46

100%

51/51

100%

100%
6b – Kerosakan Longkang 31/31

100%

15/15

100%

21/21

100%

30/30

100%

40/40

100%

25/25

100%

17/17 100% 21/21 100% 33/33

100%

27/27

100%

30/30

100%

25/25

100%

100%
6c – Kerosakan Lampu Jalan 72/72

100%

60/60

100%

86/86

100%

109/109

100%

100/100

100%

78/78

100%

49/49 100% 97/97 100% 70/70

100%

73/73

100%

99/99

100%

135/135

100%

100%
6d – Kerosakan Lampu Isyarat 6/6

100%

2/2

100%

7/7

100%

11/11

100%

3/3

100%

2/2

100%

3/3 100% 7/7 100% 5/5

100%

10/10

100%

9/9

100%

13/13

100%

100%
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta. = 7 BA              = RM30,671 dikutip

100%

= 20 BA =RM105,537 dikutip

100%

= 22 BA =RM122,781 dikutip

100%

= 22 BA       = RM1,181,700 dikutip

100%

= 22 BA       = RM1,181,700 dikutip

100%

= 2 BA

= RM6,555 dikutip

100%

2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. = 89 BP
RM662,254

100%

=  43 BP          = RM173,042

100%

= 119BP =RM996,860

100%

= 112BP       = RM490,752

100%

= 57BP

= RM340,648

100%

= 69BP

= RM268,874

100%

3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.
– 400 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
429 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses

>7 hari

100%

529 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

656 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

450 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

476 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

Januari – Jun

BIL PIAGAM PELANGGAN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS PURATA PENCAPAIAN (%)
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta. = 2 BA

= RM33,651 dikutip

100%

= 8 BA

= RM383,445 dikutip

100%

= 11 BA

= RM2,346,518 dikutip

100%

= 8 BA

= RM95,425 dikutip

100%

= 4 BA

= RM409,143 dikutip

100%

= 3 BA

= RM70,350 dikutip

100%

100%
2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. = 25BP

= RM282,817

100%

= 28BP

= RM359,582

100%

= 57BP

= RM461,373

100%

= 87BP

= RM831,773

100%

= 60BP

= RM213,769

100%

= 118BP

= RM1,189,723

100%

100%
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.
359 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

377 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

469 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

469 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

538 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

784 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

100%

Julai – Disember

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

BP         – Bil Permohonan

BA        – Bil Ansuran diterima

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS PURATA PENCAPAIAN (%)
1 Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 270/270 100% 450/ 450 100% 550/550

100%

500/500

100%

730/730

100%

900/900 100%     100%
2 Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. 570/570 100% 600/600 100% 510/510 100% 680/680 100% 400/400 100% 75/75 100% 270/270 100% 450/ 450 100% 550/550

100%

500/500

100%

730/730

100%

900/900 100% 100%
3 Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat. DP DP 872 DP DP DP DP DP 813 DP DP DP 100%
4 Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 1755/1755
100%
1774/1774 100% 1539/1539 100% 633/633 100% 215/215 100% 220/220 100% 1319/1319 100% 2149/2149 100% 2385/2385 100% 505/505

100%

282/282

100%

1115/1115 100% 100%
5 Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
6 Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan. 5/5
100%
9/9
100%
1/1    100% NIL 1/1    100% 4/4 100% NIL 1/1    100% 5/5

100%

6/6

100%

5/5

100%

16/16 100% 100%

DP = Dalam Proses
TP = Tiada Permohonan

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS PURATA PENCAPAIAN (%)
1 Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya. 1/1

100%

NIL 5/5

100%

8/8

100%

1/1

100%

1/1

100%

NIL 1/1

100%

1/1

100%

7/7

100%

3/6

50%

12/14

88%

93.80%

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS PURATA PENCAPAIAN (%)
1 Kelulusan Pelan Bangunan
i Bangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO). 1-L
100%
5-L
100%
17-L
100%
11-L
100%
5-L
100%
2-L
100%
2-L
100%
3-L
100%
10-L
100%
8-L
100%
9-L
100%
6 – L

100%

100%
Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra. 8-L
100%
17-L
100%
11-L
100%
7-L
100%
5-L
100%
1-L
100%
1-L
100%
5-L
100%
6-L
100%
6-L
100%
2-L
100%
5 – L

100%

100%
iii Tambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap. 60-L
100%
100-L
100%
130-L
100%
108-L
100%
64-L
100%
2-L
100%
7-L
100%
98-L
100%
111-L
100%
119-L
100%
90-L
100%
106 -L

100%

100%
iv Permit Bangunan Sementara
a Yang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari. 1-L
100%
2-L
100%
4-L
100%
TP 7-L
100%
7-L
100%
4-L
100%
4-L
100%
2-L
100%
5 – L

100%

b Yang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari. 6-L
100%
7-L
100%
14-L
100%
9-L
100%
8-L
100%
TP 1-L
100%
8-L
100%
7-L
100%
10-L
100%
7-L
100%
15 – L

100%

100%
2 Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E. TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP 100%
3 Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari. 50/50
100%
38/38 100% 46/46
100%
50/50
100%
8/8
100%
31/31
100%
3/3
100%
15/15 100% 30/30
100%
46/46
100%
37/37
100%
20/20
100%
100%
4 Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari. 39/39
100%
15/15 100% 14/14
100%
24/24
100%
19/19
100%
17/17
100%
7/7
100%
12/12 100% 17/17
100%
28/28
100%
9/9
100%
31/31
100%
100%
5 Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari 5/5
100%
14/14 100% 16/16
100%
16/16
100%
16/16
100%
5/5
100%
1/1
100%
3/3
100%
13/13
100%
13/13
100%
9/9
100%
14/14
100%
100%
6. Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari 36/36
100%
2/2 100% 2/2
100%
2/2
100%
TP TP 3/3
100%
1/1
100%
10/10
100%
4/4
100%
TP 8/8
100%
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

TA – Tiada Permohon

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS PURATA PENCAPAIAN (%)
1 Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 2 jari bekerja selepas aduan dilaporkan. 6/6 ADUAN
100%
5/5 ADUAN
100%
2/2 ADUAN
100%
2/2 ADUAN
100%
5/5 ADUAN
100%
2/2 ADUAN
100%
9/9 ADUAN
100%
10/10 ADUAN 100% 8/8 ADUAN
100%
4/4 ADUAN
100%
TIADA 3/3

ADUAN

100%

100%
2 Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 2 hari bekerja selepas aduan diterima. 2/2 ADUAN
100%
3/3 ADUAN
100%
7/7 ADUAN
100%
3/3 ADUAN
100%
5/5 ADUAN
100%
4/4 ADUAN
100%
1/1 ADUAN
100%
TIADA 2/2 ADUAN
100%
1/1 ADUAN
100%
2/2 ADUAN
100%
3/3

ADUAN

100%

100%
3 Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).

14/14 (PB)

38/38 (R)

 100%

12/12 (PB)

39/39 (R)

 100%

20/20 (PB)

122/ 122 (R)

100%

20/20 (PB)

46/ 46 (R)

100%

13/13 (PB)

8/8 (R)

100%

TIADA TIADA 8/8 (PB)

7/7

(R)

100%

11/11 (PB)

3/3

(R)

100%

5/5 (PB)

4/4

(R)

100%

5/5

(PB)

0/0

(R)

100%

TIADA 100%
4 Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari

5/5
UNIT
100%

5/5
UNIT
100%
12/12 UNIT 100% 13/13 UNIT 100% 7/7 UNIT 100% 10/10 UNIT 100% 12/12 UNIT 100% 19/19 UNIT 100% 11/11 UNIT 100% 3/3 UNIT 100% 5/5
UNIT
100%
6/6
UNIT
100%
100%
5 Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 7 hari daripada tarikh terima invois 16/16 100% 6/6 100% 15/15 100% 9/9 100% 43/43 100% 48/48 100% 14/14 100% 15/15 100% 22/22

100%

27/27

100%

11/11 100% 16/16 100% 100%
6 Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan 143/143 100% 143/143 100% 143/143 100% 144/144 100% 175/175 100% 178/178 100% 144/144 100% 165/165 100% 167/167 100% 165/165 100% 165/165 100% 213/213 100% 100%
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS PURATA PENCAPAIAN (%)
1 Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak). 4/12 33.3% 5/17 29.4% 30/30 100% 25/25 100% 16/16 100% 0/0 100% 3/3 100% 10/10 100% 20/20

100%

29/29

100%

18/18 100% 32/32 100% 87.52%
2 Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta. 58/58 100% 89/89 100% 107/107 100% 78/78 100% 58/58 100% 8/8 100% 11/11 100% 42/42 100% 52/52

100%

89/89

100%

102/102 100% 112/112 100%  100%

Jumlah Lesen 14 Hari         :  145
Jumlah Lesen Serta Merta  :  495

Jumlah Keseluruhan        :  640

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS PURATA PENCAPAIAN (%)
1 Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui. 10/10

100%

11/11

100%

182/182 100% 214/214 100% 72/72 100% 25/25 100% 15/15 100% 26/26 100% 72/72 100% 137/137 100% 235/235 100% 136/136 100%

 

100%

2 Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti. NIL NIL 175/ 175

100%

206/206 100% 57/57 100% NIL NIL NIL NIL NIL 196/196 100% 129/129 100% 100%
3 98% Notis Kesalahan yang dikeluarkan memenuhi kehendak perundangan. 23/23

100%

36/38

95%

187/189 99% 312/320

98%

156/158 99% 42/43 98% 48/49 98% 16/16 100% 114/117

97%

268/268

97%

295/295 100% 236/236 100% 98.67%
4 85 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan dalam tempoh 14 hari selepas tamat tempoh notis yang diberikan 9/9

100%

65/65

100%

124/124

100%

NIL NIL 273/273 100% 124/124

100%

24/24 100% 53/53 100% 70/70 100% 76/76 100% 48/48 100% 100%
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV DIS PURATA PENCAPAIAN (%)
1. Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit

100%

(95/95)
≤ 10M=
95
≥ 10M     = 0

100%(101/101) ≤ 10M = 101     ˃ 10M

= 0

100%

(184/184)

≤ 10M

= 184

˃ 10M

= 0

100%

(147/147)

≤ 10M

= 147

˃ 10M

= 0

100%

(77/77)

≤ 10M

= 77

˃ 10M

= 0

100%

(15/15)

≤ 10M

= 15

> 10M

= 0

100%

(6/6)

≤ 10M

= 6

> 10M  = 0

100%

(33/33)

≤ 10M

= 33

> 10M

= 0

100%

(72/72)

≤ 10M

= 72

> 10M

= 0

100%

(39/39)

≤ 10M

= 39

> 10M

= 0

100%

(103/

103)

 ≤ 10M

= 103

> 10M

= 0

100%

(113/ 113)

≤ 10M

= 113

> 10M

= 0

100%
2. Memastikan setiap maklumbalas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari bekerja.

100%

(14/14)

R = 12

≤ 14H =12

˃ 14H = 0

B = 2

≤ 14H = 2

˃ 14H = 0

100%

(16/16)

R = 11

≤ 14H =11

˃ 14H = 0

B = 5

≤ 14H = 5

˃ 14H = 0

100%

(25/25)

R = 8

≤ 14H =8

˃ 14H = 0

B = 17

≤ 14H = 17

˃ 14H = 0

100%

(38/38)

R = 26

≤ 14H =26

˃ 14H = 0

B = 27

≤ 14H = 12

˃ 14H = 0

100%

(20/20)

R = 16

≤ 14H =16

˃ 14H = 0

B = 4

≤ 14H = 4

˃ 14H = 0

100%

(6/6)

R = 5

≤ 14H = 5

> 14H = 0

B = 1

≤ 14H = 1

> 14H = 0

100%

(7/7)

R = 3

≤ 14H =3

>14H=  0

B = 4

≤ 14H =4

> 14H =

0

100%

(8/8)

R = 5

≤ 14H =5

>14H=0

B = 3

≤ 14H =3

> 14H =

0

100%

(25/25)

R = 9

≤ 14H = 9

> 14H = 0

B = 16

≤ 14H = 16

> 14H = 0

100%

(13/13)

R = 8

≤ 14H = 8

> 14H = 0

B = 5

≤ 14H = 5

> 14H = 0

100%

(26/26)

R = 15

≤ 14H = 15

> 14H = 0

B = 11

≤ 14H = 11

> 14H = 0

100%

(17/17)

R = 12

≤ 14H = 12

> 14H = 0

B = 5

≤ 14H = 5

> 14H = 0

100%
3. Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari bekerja 100%
(6/6)

SB – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

 SS – 3
≤ 14H -3
≥ 14H – 0

100%

(5/5)

SB = 2

≤ 14H = 2               ˃ 14H = 0

SS = 3

≤ 14H = 3

˃ 14H = 0

100%

(16/16)

SB = 16

≤ 14H = 16

˃ 14H = 0

SS = 0

≤ 14H = 0

˃ 14H = 0

100%

(3/3)

SB = 0

≤ 14H = 0

˃ 14H = 0

SS = 3

≤ 14H = 3

˃ 14H = 0

100%

(23/23)

SB = 0

≤ 14H = 22

˃ 14H=0

SS = 1

≤ 14H = 1

˃ 14H = 0

100%

(4/4)

SB = 4

≤ 14H = 4

˃14H=0

SS = 0

≤ 14H = 0

˃ 14H = 0

100%

(12/12)

SB =12

≤ 14H = 12

˃14H=0

SS = 0

≤ 14H = 0

˃ 14H = 0

100%

(3/3)

SB = 3

≤ 14H = 3

˃14H= 0

SS = 0

≤ 14H =0

˃ 14H =

0

100%

(6/6)

SB = 4

≤ 14H = 4

˃ 14H =

0

SS = 2

≤ 14H =2

˃ 14H =

0

100%

(3/3)

SB = 3

≤ 14H = 3

˃ 14H =

0

SS = 0

≤ 14H =0

˃ 14H =

0

100%

(2/2)

SB = 2

≤ 14H = 2

˃ 14H =

0

SS = 0

≤ 14H =0

˃ 14H =

0

100%

(5/5)

SB = 5

≤ 14H = 5

˃ 14H=

0

SS = 0

≤ 14H =0

˃ 14H=

0

100%

M – Minit
R – Rayuan
B – Batal
SB – Semakan Baru
SS – Semakan Semula
H – Hari

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021
PURATA PENCAPAIAN (%)
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata. TN TN TN TN TN TN TN 1/1 100% TN 4/4 100% 1/1 100% 1/1 100% 100%
2 Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen permohonan sijil lengkap diterima. TP TP TP TP 1/1 100% 2/2 100% 2/2 100% 1/1 100% TP 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 100%
3 Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima. 46/46
100%
30/30   100% 22/22  100% 47/47  100% 28/28  100% 17/17 100% 37/37  100% 35/35 100% 26/26 100% 20/20 100% 33/33 100% 11/11 100%      100%
4 Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada  JMB/MC kawasan pembangunan baru sekiranya terdapat permohonan TP TP TP 6/6     100% TP TP TP TP 1/1 100% 3/3 100% 1/1 100% TP 100%
5 Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima. TP 1/1       100% 1/1       100% 2/2      100% TP TP TP 1/1 100% 2/2 100% TP TP 1/1 100%     100%

Nota :

TM : Tiada Mesyuarat
TP : Tiada Permohonan
TN : Tiada Notis
TKN : Tiada Khidmat Nasihat

BIL PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2021
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS PURATA PENCAPAIAN (%)
1. Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga/ Tender sehingga mendapat kelulusan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga/ Tender. NIL 2/2 100% 26/26 100% 14/23 61% 30/30 100% 13/13 100% NIL 25/25 100% 20/20 100% 29/29 100% 9/9 100% 21/21 100% 96.1%
BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OCT NOV DIS PURATA PENCAPAIAN (%)
1 Mengemukakan Akuan Terima Aduan daripada pelanggan dalam masa 3 hari 689/689
100%
620/620 100% 901/901 100% 768/768 100% 737/737 100% 609/609 100% 573/573 100% 657/657 100% 760/760

100%

717/717

100%

662/662

100%

814/814

100%

100%

2 Mengemukakan maklum balas status aduan pelanggan kepada pelanggan  (14 hari dari tarikh aduan diterima) 689/689
100%
620/620 100% 901/901 100% 768/768 100% 737/737 100% 609/609 100% 573/573 100% 657/657 100% 760/760

100%

717/717

100%

662/662

100%

814/814

100%

100%

3 Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun ) TP TP TP TP TP TP TP TP TP 1/1     100% TP 1/1     100% 100%
4 Masa menunggu di Kaunter Utama tidak melebihi 5 minit sasaran 90% tercapai (tidak pada waktu puncak iaitu Jan – Feb & Jul – Ogos)

1911/2010 95.07%

2221/2353 94.39% 2166/2181 99.31% 1585/1592 99.56% 774/777 99.61% NIL

(PKP)

139/142 97.89% 896/904 99.12% 1060/1062

99.81%

911/913

99.78%

1144/1145

99.91%

2810/2796

99.50%

100%
5 85% masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 30 minit (untuk urusan secara ‘walk-in’ sahaja). 263/271 97.05% 415/422 98.34% 610/621 98.23% 447/457 97.81% 239/247 96.76% NIL

(PKP)

31/32 96.88% 240/247 97.17% 347/352

98.58%

317/319

99.37%

343/343

100%

444/445

99.78%

100%
6 90% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan Majlis 97.97% 95.97% 94.24% 95.74% 96.68% 90.56% 100% 96.60% (25) 94.14%

(53)

95.96% 95.63%

(34)

94.89%

(40)

100%

Nota:

TP : Tiada Pelaksanaan

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS PURATA PENCAPAIAN (%)
1 Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja. 2/2 100% 3/3

100%

13/13

100%

5/5

100%

5/5

100%

4/4 100% 3/3

100%

4/4 100% 3/3

100%

5/5

100%

4/4

100%

6/6

100%

100%

2 Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja. 2/2 100% 2/2

100%

12/12

100%

4/4

100%

0/0

100%

2/2 100% NIL NIL 0/0

100%

2/2 100% 1/1

100%

0/0

100%

100%

Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan. 0/0

100%

1/1

100%

1/1

100%

1/1

100%

5/5

100%

2/2 100% 3/3

100%

4/4 100% 3/3

100%

3/3

100%

5/5

100%

6/6

100%

100%


LAMPIRAN