PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

BIL
Piagam Pelanggan
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Memastikan permohonan kebenaran merancang diproses secara cekap, teratur, mematuhi semua peraturan dalam tempoh 30 hari bekerja sehingga Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC).32/32

100%

24/24

100%

28/28

100%

33/33

100%

18/18

100%

17/17 100%38/38

100%

37/37

100%

23/23

100%

25/25

100%

32/32

100%

60/60

100%

2Memastikan permohonan kelulusan sistem alamat diproses secara cekap,teratur,mematuhi semua peraturan  dalam tempoh 14 hari bekerja sehingga  Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.3/3 100%6/6 100%2/2

100%

6/6

100%

3/3 100%3/3 100%5/5

100%

7/7

100%

7/7

100%

6/6

100%

3/3

100%

7/7

100%

100%
3Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan permohonan tanah/hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah Sepang/ Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor  dalam tempoh 14 hari.8/8

100%

19/19

100%

31/31

100%

21/21

100%

9/9 100%20/20 100%22/22

100%

22/22

100%

23/23

100%

21/21

100%

14/14

100%

25/25

100%

100%
4Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan pelan bangunan/ pelan kerja tanah/ hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan/ Jabatan Kejuruteraan  dalam tempoh 14 hari bekerja.28/28 100%21/21 100%30/30

100%

32/32

100%

23/23 100%17/17 100%36/36

100%

35/35

100%

26/26

100%

12/12

100%

33/33

100%

23/23

100%

100%
5Memastikan kerja-kerja memproses permohonan pelan landskap yang diterima dari Unit Pusat Setempat (OSC) dilaksanakan dengan cekap, teratur dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan diluluskan di dalam tempoh 30 hari bekerja.2/2

100%

6/6 100%7/7

100%

6/6

100%

3/3 100%2/2 100%5/5

100%

4/4

100%

6/6

100%

4/4

100%

6/6

100%

10/10

100%

100%
6Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.21/21 100%13/13 100%13/13

100%

16/16

100%

17/17 100%9/9 100%22/22

100%

24/24

100%

16/16

100%

9/9

100%

16/16

100%

26/26

100%

100%

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2022
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Maklum balas tempahan kemudahan awam 2 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima544/544

100%

554/554

100%

613/613

100%

390/390

100%

458/458 100%629/629 100%777/777

100%

838/838

100%

873/873

100%

850/850

100%

1064/1064

100%

941/941

100%

100%
2.Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program  JPP.
(3 hari bekerja)
29/29
100%
30/30 100%63/63

100%

78/78

100%

56/56 100%23/23
100%
28/28

100%

51/51

100%

44/44

100%

40/40

100%

41/41

100%

40/40

100%

  100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2022
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1

100%

1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1

100%

1/1

100%

1/1

100%

1/1

100%

                   100%
2.Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.NILNIL4/4 100%3/3

100%

NILNILNILNIL3/3

100%

4/4 100%NILNIL

100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan & perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat – syarat teknikal akan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja.

1a – Kelulusan Kerja Tanah.NIL6/6

100%

8/8 100%9/9

100%

6/6

100%

1/1 100%13/13

100%

8/8

100%

6/6

100%

2/2

100%

9/9

100%

7/7

100%

100%

1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan.5/5 100%4/4 100%4/4 100%11/11

100%

4/4 100%4/4 100%4/4

100%

9/9

100%

5/5

100%

5/5

100%

7/7

100%

3/3

100%

100%
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan.7/7 100%7/7 100%5/5 100%5/5 100%5/5 100%7/7 100%9/9

100%

9/9

100%

7/7

100%

5/5

100%

7/7

100%

8/8

100%

100%
2Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja.15/15 100%4/4 100%1/1 100%7/7 100%4/4 100%2/2 100%5/5

100%

7/7

100%

5/5

100%

1/1 100%5/5

100%

3/3

100%

100%
3Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.23/23 100%3/3 100%19/19 100%16/16 100%10/10 100%23/23 100%21/21

100%

13/13

100%

20/20

100%

24/24 100%30/30

100%

20/20

100%

100%
4Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.16/16 100%5/5 100%35/35 100%15/15 100%20/20 100%30/30

100%

15/15

100%

20/20

100%

16/16

100%

20/20 100%13/13

100%

20/20

100%

100%
5Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja.10/10 100%14/14 100%14/14 100%12/12 100%15/15 100%10/10

100%

27/27

100%

22/22

100%

20/20

100%

9/9 100%10/10

100%

24/24

100%

100%
6Memberi maklumbalas dalam sistem E-Aduan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja.
6a – Kerosakan Jalan100/100

100%

57/57

100%

63/63

100%

49/49

100%

54/54 100%99/99

100%

71/71

100%

74/74

100%

87/87

100%

61/61 100%92/92

100%

99/99

100%

100%
6b – Kerosakan Longkang18/18

100%

14/14

100%

27/27

100%

36/36

100%

20/20 100%44/44

100%

39/39

100%

38/38

100%

31/31

100%

37/37

100%

39/39

100%

31/31

100%

100%
6c – Kerosakan Lampu Jalan141/141

100%

108/108

100%

121/121

100%

101/101

100%

127/127 100%144/144

100%

132/132

100%

150/150

100%

122/122

100%

152/152

100%

148/148

100%

150/150

100%

100%
6d – Kerosakan Lampu Isyarat29/29

100%

21/21

100%

16/16

100%

10/10

100%

8/8 100%11/11

100%

6/6

100%

22/22

100%

14/14

100%

10/10

100%

19/19

100%

14/14

100%

100%
7Semua kenderaan majlis perlu diperiksa 3 bulan sekali.NILNIL99/99

100%

NILNILNILNILNILNIL NILNIL99/99

100%

100%

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.= 8 BA

= RM2,752,822 dikutip

100%

= 9 BA

= RM2,411,076 dikutip

100%

= 12 BA

= RM263, 958 dikutip

100%

= 8 BA

=RM2,752, 822

dikutip

100%

= 15 BA

=RM215,960

dikutip

100%

= 12 BA

=RM230,961

dikutip

100%

2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.= 137 BP

= RM484,537

100%

= 101 BP

= RM2,544,109

100%

= 115 BP

= RM545, 985

100%

= 114 BP

=RM242, 561

100%

= 81 BP

=RM2,447,859

100%

= 90 BP

=RM359,718

100%

3Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.= 485 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 463 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 581 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 645 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 393 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 574 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

490% masa menunggu di Kaunter Utama tidak melebihi 5 minit (tidak pada waktu puncak iaitu Januari – Februari dan Julai hingga Ogos).2617/2634

99.35%

2148/2165

99.21%

1949/1950

99.95%

1424/1424

100%

1135/1135

100%

1496/ 1501

99.67%

Januari – Jun

BILPIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.= 12 BA

=RM204,551

dikutip

100%

= 12 BA

=RM917,938

dikutip

100%

= 6 BA

=RM27,381

dikutip

100%

= 12 BA

=RM72,3767

dikutip

100%

= 5 BA

=RM133,615 dikutip

100%

= 10 BA

=RM1,613,022 dikutip

100%

100%
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.= 98 BP

=RM1,890,004

100%

= 122 BP

=RM1,265,265

100%

= 126 BP

=RM293,199

100%

= 125 BP

=RM1,147,051

100%

= 65 BP

=RM48,683

100%

= 126 BP

=RM795,030

100%

100%
3Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.= 492 bil    yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 527 bil   yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 625 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

=520 bil   yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

=2518 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

=939 bil   yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

100%
490% masa menunggu di Kaunter Utama tidak melebihi 5 minit (tidak pada waktu puncak iaitu Januari – Februari dan Julai hingga Ogos).1414/ 1415

99.93%

1630/ 1634

99.76%

1300/1304

99.69%

1275/

1275100%

1286/1289

99.8%

2955/3162

93.45%

100%

Julai – Disember

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

BP         – Bil Permohonan

BA        – Bil Ansuran diterima

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.550/550

100%

650/650

100%

653/653

100%

400/400

100%

302/302

100%

734/734

100%

280/280

100%

362/362

100%

254/254

100%

209/209

100%

201/201

100%

159/159

100%

    100%
2Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.550/550

100%

820/820

100%

653/653

100%

400/400

100%

302/302

100%

734/734

100%

280/280

100%

362/362

100%

254/254

100%

209/209

100%

201/201

100%

159/159

100%

100%
3Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat.DP864/864

100%

DPDPDPDPDP1001/1001

100%

DPDPDPDP100%
4Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.1856/1856

100%

1625/1625

100%

712/712

100%

339/339

100%

547/547

100%

1839/1839

100%

21937/1937

100%

846/ 846

100%

681/681

100%

414/414

100%

219/219

100%

2576/2576

100%

100%
5Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.5/5

100%

NIL6/6

100%

14/14

100%

21/21

100%

6/6

100%

2/2

100%

4/4

100%

7/7

100%

4/4

100%

7/7

100%

4/4

100%

100%

DP = Dalam Proses
TP = Tiada Permohonan

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2022
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya4/4

100%

8/8 100%12/12 100%6/6 100%10/10 100%7/7

100%

6/6

100%

17/17 100%8/8

100%

19/19

100%

11/11

100%

14/14

100%

                   100%
2.Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor kerja-kerja penyelenggaraan landskap lembut bagi bulan semasa12/12 100%23/23 100%26/26 100%32/32

100%

37/37

100%

41/41 100%52/52

100%

52/52

100%

52/52

100%

52/52

100%

100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2022
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Kelulusan Pelan Bangunan
iBangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO).10-L
100%
5-L
100%
6-L
100%
12-L
100%
6-L
100%
7-L
100%
11-L
100%
12-L

100%

8-L

100%

4-L

100%

9-L
100%
7-L
100%
100%
Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.13-L
100%
3-L
100%
11-L
100%
6-L
100%
4-L
100%
5-L
100%
8-L
100%
7-L

100%

4-L

100%

2-L

100%

10-L
100%
6-L
100%
100%
iiiTambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap.109-L
100%
92-L
100%
133-L
100%
101-L
100%
99-L
100%
131-L
100%
98-L
100%
111-L

100%

113-L

100%

84-L

100%

97-L
100%
87-L
100%
100%
ivPermit Bangunan Sementara
aYang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari.1-L
100%
2-L
100%
5-L
100%
NIL5-L
100%
10-L
100%
12-L

100%

1-L

100%

12-L

100%

7-L
100%
3-L
100%
100%
bYang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari.8-L
100%
1-L
100%
16-L
100%
11-L
100%
4-L
100%
7-L
100%
2-L
100%
18-L

100%

9-L

100%

10-L

100%

2-L
100%
7-L
100%
100%
2Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari.82/82
100%
42/42 100%43/43 100%47/47
100%
28/28
100%
17/17
100%
49/49
100%
47/47
100%
67/67
100%
31/31

100%

31/31

100%

17/17
100%
100%
3Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari.14/14
100%
12/12 100%20/20 100%34/34
100%
19/19
100%
22/22
100%
22/22
100%
20/20 100%10/10
100%
16/16

100%

22/22

100%

28/28
100%
100%
4Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari17/17
100%
11/11 100%17/17 100%14/14
100%
14/14
100%
11/11 100%15/15
100%
27/27 100%13/13
100%
12/12

100%

13/13

100%

19/19
100%
100%
5Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari1/1
100%
TP12/12 100%TPTP4/4 100%1/1
100%
8/8 100%3/3
100%
1/1

100%

2/2

100%

3/3
100%
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

TP – Tiada Permohon

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2022
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 2 jari bekerja selepas aduan dilaporkan.8/8 ADUAN
100%
2/2 ADUAN
100%
2/2 ADUAN
100%
3/3 ADUAN
100%
5/5 ADUAN
100%
1/1

ADUAN

100%

5/5

ADUAN

100%

6/6

ADUAN

100%

6/6

ADUAN

100%

3/3

ADUAN

100%

4/4

ADUAN

100%

5/5 ADUAN
100%
100%
2Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 2 hari bekerja selepas aduan diterima.1/1 ADUAN
100%
7/7 ADUAN
100%
1/1 ADUAN
100%
NIL6/6 ADUAN
100%
1/1

ADUAN

100%

2/2

ADUAN

100%

NIL2/2

ADUAN

100%

5/5

ADUAN

100%

1/1

ADUAN

100%

2/2 ADUAN
100%
100%
3Memproses dan meluluskan permohonan lesen anjing yang lengkap secara serta-merta:-

  • Permohonan Baru (PB)
  • Memperbaharui (R)
11/11 (PB)

32/32 (R)

100%

9/9

(PB)

27/27 (R)

100%

5/5

(PB)

13/13

(R)

100%

13/13

(PB)

22/22

(R)

100%

5/5

(PB)

9/9

(R)

100%

8/8 (PB)

15/15 (R)

100%

9/9 (PB)

6/6 (R)

100%

13/13 (PB)

5/5 (R)

100%

12/12 (PB)

2/2 (R)

100%

6/6

(PB)

2/2

(R)

100%

8/8

(PB)

2/2

(R)

100%

NIL100%
4Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari

6/6
UNIT
100%

3/3
UNIT
100%
4/4

UNIT

100%

4/4

UNIT

100%

11/11

UNIT

100%

6/6
UNIT
100%
16/16

UNIT 100%

10/10

UNIT 100%

12/12

UNIT 100%

4/4

UNIT

100%

3/3

UNIT

100%

4/4

UNIT

100%

100%
5Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 7 hari daripada tarikh terima invois64/64 100%9/9 100%9/9 100%11/11 100%11/11 100%10/10 100%15/15 100%18/18 100%66/66 100%28/28 100%22/22 100%21/21 100%100%
6Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan61/61 100%97/97 100%101/101 100%98/98 100%97/97 100%99/99 100%97/97 100%163/163 100%225/225 100%163/163 100%163/163 100%164/164 100%100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak).29/29

100%

22/22

100%

28/28

100%

26/26

100%

23/23

100%

29/29

100%

20/20 100%30/30 100%25/25 100%24/24 100%24/24

100%

31/31

100%

100%
2Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.138/138 100%98/98 100%136/136

100

110/110

100%

58/58

100%

114/114

100%

116/116 100%145/145 100%135/135 100%120/120 100%109/109

100%

125/125

100%

 100%

Jumlah Lesen 14 Hari         :  145
Jumlah Lesen Serta Merta  :  495

Jumlah Keseluruhan        :  640

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2022
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui.702/702

100%

686/686

100%

1254/1254 100%867/867

100%

904/904

100%

1005/1005

100%

657/657

100%

711/711

100%

533/533

100%

800/800

100%

939/939

100%

478/478

100%

 

100%

2Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti.134/134

100%

159/159

100%

227/ 227

100%

175/175

100%

126/126

100%

239/239

100%

80/80

100%

168/168

100%

231/231

100%

189/189

100%

211/211

100%

139/139

100%

100%
398% Notis Kesalahan yang dikeluarkan memenuhi kehendak perundangan.1075/1081

99.44%

1101/1108

99.36%

1453/1460

99.5%

705/706

99.9%

586/587

99.8%

967/ 969

99.8%

634/639

99.2%

990/993

99.7%

839/844

99.4%

773/778

99.4%

866/867

99.9%

496/498

99.6%

100%
485 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan dalam tempoh 14 hari selepas tamat tempoh notis yang diberikan176/176

100%

107/107

100%

137/ 137

100%

370/370

100%

89/89

100%

123/123

100%

67/67

100%

96/96

100%

73/73

100%

71/71

100%

126/126

100%

15/15

100%

100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1.Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit100%

(134/134)

10M

= 134

> 10M

= 0

100%

(142/142)

10M

= 142

> 10M

= 0

100%

(291/291)

10M

= 291

> 10M

= 0

100%

(78/78)

10M

= 78

> 10M

= 0

100%

(126/126)

10M

= 126

> 10M

= 0

100%

(143/143)

10M

= 143

> 10M

= 0

100%

(138/138)

10M

= 138

> 10M

= 0

100%

(117/117)

10M

= 117

> 10M

= 0

100%

(111/111)

10M

= 111

> 10M

= 0

100%

(107/107)

10M

= 111

> 10M

= 0

100%

(112/112)

10M

= 112

> 10M

= 0

100%

(108/108)

10M

= 108

> 10M

= 0

100%
2.Memastikan setiap maklumbalas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari bekerja.100%

(22/22)

R = 7

14H =7

> 14H = 0

B = 15

14H = 15

> 14H = 0

100%

(25/25)

R = 14

14H =14

> 14H = 0

B = 11

14H = 11

> 14H = 0

100%

(46/46)

R = 25

14H =25

> 14H = 0

B = 21

14H = 21

> 14H = 0

100%

(38/38)

R = 25

14H =25

> 14H=0

B = 13

14H = 13

> 14H=0

100%

(13/13)

R = 11

14H =11

> 14H = 0

B = 2

14H = 2

> 14H = 0

100%

(23/23)

R = 17

14H =17

> 14H = 0

B = 6

14H = 6

> 14H = 0

100%

(43/43)

R = 30

14H =30

> 14H = 0

B = 13

14H = 13

> 14H = 0

100%

(20/20)

R = 13

14H=13

> 14H = 0

B = 7

14H=7

> 14H = 0

100%

(29/29)

R = 12

14H=12

> 14H = 0

B = 17

14H=17

> 14H =0

100%

(21/21)

R = 11

14H=11

> 14H = 0

B = 10

14H=10

> 14H = 0

100%

(15/15)

R = 9

14H=9

> 14H = 0

B = 6

14H=6

> 14H = 0

100%

(18/18)

R = 9

14H =9

> 14H = 0

B = 9

14H = 9

> 14H = 0

100%
3.Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari bekerja100%

(13/13)

SB = 13

14H=13

> 14H =  0

SS = 0

14H =0

> 14H = 0

100%

(4/4)

SB = 1

14H = 1

> 14H =  0

SS = 3

14H = 3

> 14H = 0

100%

(32/32)

SB = 27

14H=27

 > 14H = 0

SS = 5

14H = 5

> 14H = 0

100%

(3/3)

SB = 1

14H=1

 >14H=0

SS = 2

14H = 2

> 14H=0

100%

(6/6)

SB = 1

14H =1

> 14H =  0

SS = 5

14H = 5

> 14H = 0

100%

(20/20)

SB = 17

14H=17

 > 14H = 0

SS = 3

14H = 3

> 14H = 0

100%

(8/8)

SB = 4

14H =4

 > 14H =  0

SS = 4

14H = 4

> 14H = 0

100%

(10/10)

SB = 9

14H=9

> 14H = 0

SS = 1

14H=1

> 14H = 0

100%

 (8/8)

SB = 8

14H=8

> 14H =0

SS = 0

14H=0

> 14H = 0

100%

(5/5)

SB = 3

14H =3

 > 14H = 0

SS = 2

14H = 2

> 14H = 0

100%

(10/10)

SB = 9

14H=9

> 14H = 0

SS = 1

14H = 1

> 14H = 0

100%

(9/9)

SB = 9

14H =9

> 14H =  0

SS = 0

14H = 0

> 14H = 0

100%

M – Minit
R – Rayuan
B – Batal
SB – Semakan Baru
SS – Semakan Semula
H – Hari

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2022
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Memastikan pemaju mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan Pertama (FAGM) penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dalam tempoh tidak lebih 12 bulan atau 25% pindah milik strata bagi penubuhan Perbadanan Pengurusan (MC) dari tarikh mendapat sijil layak menduduki.TNTNTNTNTN5/5

100%

TNTNTNTN7/7

100%

TN100%
2Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen permohonan sijil lengkap diterima.1/1 100%1/1

100%

1/1 100%TP1/1

100%

TP2/2

100%

TPTPTP1/1

100%

TP100%
3Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima.29/29
100%
21/21   100%15/15 100%43/43 100%11/11

100%

27/27

100%

28/28

100%

23/23

100%

23/23

100%

29/29
100%
46/46

100%

39/39

100%

     100%
4Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada  JMB/MC kawasan pembangunan baru sekiranya terdapat permohonan1/1       100%TPTP2/2 100%1/1

100%

7/7

100%

4/4

100%

3/3

100%

5/5

100%

3/3
100%
2/2

100%

3/3

100%

100%
5Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima.1/1       100%1/1       100%1/1 100%TPTPTP1/1       100%TP2/2

100%

TP2/2

100%

TP    100%

Nota :

TM : Tiada Mesyuarat
TP : Tiada Permohonan
TN : Tiada Notis
TKN : Tiada Khidmat Nasihat

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2022
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga/ Tender sehingga mendapat kelulusan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga/ Tender.18/18

100%

11/11

100%

7/7 100%22/22

100%

18/18

100%

17/17

100%

18/18    100%21/21

100%

7/7

100%

19/19
100%
25/25

100%

35/35

100%

100%
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Mengemukakan Akuan Terima Aduan daripada pelanggan dalam masa 3 hari920/920
100%
762/762 100%849/849

100%

752/752

100%

651/651

100%

827/827

100%

947/947

100%

965/965

100%

766/766

100%

841/841

100%

889/889

100%

958/958

100%

100%

2100% maklum balas status aduan akan dikemukakan kepada pelanggan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh aduan diterima.920/920
100%
762/762 100%849/849

100%

752/752

100%

651/651

100%

827/827

100%

947/947

100%

965/965

100%

766/766

100%

841/841

100%

889/889

100%

958/958

100%

100%

3Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun )TPTPTPTPTP1/1       100%1/1       100%TP1/1       100%2/2    100%TPTP100%
4Mencapai 90% tahap kepuasan pelanggan berdasarkan maklum balas kepuasan pelanggan yang dikumpul.93.15%

(40)

96.36%

(30)

97.87%

(32)

94.62%

(79)

93.83%

(182)

92.58%

(164)

95.12%

(106)

94.2%

(119)

94.34

(104)

94.395

(178)

92.49%

(161)

93.53%

(155)

100%

Nota:

TP : Tiada Pelaksanaan

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja.3/3 100%2/2

100%

1/1

100%

4/4 100%1/1

100%

3/3 100%1/1 100%8/8 100%3/3 100%4/4 100%4/4

100%

2/2

100%

100%

2Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.2/2 100%1/1

100%

NIL3/3 100%1/1

100%

2/2 100%NIL6/6 100%2/2 100%1/1 100%1/1

100%

1/1

100%

100%

Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
4Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan.1/1

100%

1/1

100%

1/1

100%

1/1

100%

0/0

100%

1/1

100%

1/1 100%2/2 100%1/1 100%3/3 100%3/3

100%

1/1

100%

100%


LAMPIRAN

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
185% masa menunggu di Kaunter OSC tidak melebihi 30 minit. [untuk urusan secara ‘walk-in’ sahaja iaitu bagi Permohonan Pelan Bangunan (Tambahan dan Pindaan serta Permohonan Permit Kerja Kecil ‘minor repair’)].526/526

100%

523/531

98.49%

363/363

100%

306/310

98.71%

196/198

100%

259/261

99.23%

241/249

96.79%

278/283

98.23%

240/246

97.56%

207/210

98.57%

244/245

99.59%

318/320

99.38%

100%

2Memastikan Permohonan Serentak, Permohonan Kebenaran Merancang, Permohonan Pelan Landskap, Permohonan Pelan Kejuruteraan, Permohonan Pelan Lampu Awam dan Permohonan Pelan Bangunan dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setemapt (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja dan Permohonan Nama Taman/ Nama Jalan/ Sistem Alamat dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 14 hari bekerja.347/347

100%

103/103

100%

79/79

100%

49/49

100%

51/51

100%

82/82

100%

101/101

100%

62/62

100%

60/60

100%

71/71

100%

105/105

100%

100%

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Memo pemakluman dikeluarkan kepada jabatan/ unit dalam tempoh 5 hari bekerja sebelum pelaksanaan pengauditan.NILNIL1/1 100%1/1 100%1/1

0%

1/1

100%

NIL1/1

100%

1/1

100%

NILNIL

100%

2Melaksanakan Mesyuarat Pre-Exit Ke Atas Pengauditan Pengurusan Kewangan & Prestasi bersama Jabatan/ Unit dalam tempoh 14 hari bekerja selepas penyediaan deraf laporan pertama.NILNILNILNILNILNIL2/2

100%

NILNILNIL1/1

100%

100%

3Melaksanakan Mesyuarat Penutup Audit Kualiti Dalaman MS ISO 9001:2015 sekurang-kurangnya 1 kali dalam tempoh masa 12 bulanNIL1/1

100%

NILNILNILNILNILNILNILNILNIL100%
BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2022
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1.Pengukuhan Integriti Warga Kerja MPSepang : Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi dilaporkan kepada Bahagian Pengurusan Integrtiti Malaysia (SPRM) setiap empat bulan sekali.

(Laporan adalah pada bulan April, Ogos dan Disember 2022)

Laporan adalah pada bulan April, Ogos dan Disember 20221/1 100%NILNILNIL2/2 100%NILNILNIL3/3 100%100%