TRANSAKSI E-PERKHIDMATAN 2019

Januari - Jun 2019

Bil

e-Perkhidmatan

Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah %

1

e-Bayar

447

23 804 37 441 31 413 29 262 26 386 37 2753 31

2

e-Aduan

752

39 482 23 649 45 677 47 530 52 504 47 3594 40

3

e-Cukai

503

26 787 36 253 18 173 12 82 8 69 7 1867 21

4

e-Kompaun

5

1

4

1 6 1 3 1 8 2 2 1 28 1

5

e-Penyerahan 90 5 14 1 30 2 65 5 65 6 42 4 306 3

6

e-Pemprosesan 90 5 14 1 30 2 65 5 65 6 42 4 306 3
7 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang 2 1 5 1 7 1 10 1 24 1

TOTAL 1889 100 2110 100 1416 100 1406 100 1012 100 1045 100 8878 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

Julai - Disember 2019

Bil

e-Perkhidmatan

Jul % Ogos % Sep % Okt % Nov % Dis % Jumlah %

1

e-Bayar 740 31 915 35 864 51 890 46 876 48 792 45 5077 42

2

e-Aduan 730 31 630 24 509 30 655 34 664 36 468 27 3656 30

3

e-Cukai 714 31 951 36 174 10 180 9 99 5 199 11 2317 19

4

e-Kompaun 7 1 9 1 7 1 2 1 3 1 2 1 30 1

5

e-Penyerahan 59 3 59 2 59 4 87 5 100 5 136 8 500 4

6

e-Pemprosesan 59 3 59 2 59 4 87 5 100 5 136 8 500 4
7 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

TOTAL 2309 100 2623 100 1672 100 1901 100 1842 100 1733 100 12080 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

TRANSAKSI E-PERKHIDMATAN 2018

Januari - Jun 2018

Bil

e-Perkhidmatan

Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah %

1

e-Bayar

257

15 146 10 157 11 784 45 515 36 549 39 2408 27

2

e-Aduan

716

42 465 33 585 41 498 29 427 31 442 32 3133 34

3

e-Cukai

493

29 655 47 148 10 106 6 71 5 68 5 1541 17

4

e-Kompaun

48

3

5

1 17 1 8 1 7 1 9 1 94 1

5

e-PeBT

6

e-Penyerahan 77 5 56 4 252 18 154 9 180 13 148 11 867 10

7

e-Pemprosesan 77 5 56 4 252 18 154 9 180 13 148 11 867 10
8 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang 2 1 18 1 12 1 17 1 12 1 9 1 70 1

TOTAL 1670 100 1401 100 1423 100 1721 100 1392 100 1373 100 8980 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

Julai - Disember 2018

Bil

e-Perkhidmatan

Jul % Ogo % Sep % Okt % Nov % Dis % Jumlah %

1

e-Bayar

193

12 253 12 116 10 176 13 115 10 232 19 1085 13

2

e-Aduan

794

47 666 32 586 51 723 52 692 58 530 43 3991 46

3

e-Cukai

527

32 759 36 104 9 119 9 68 6 64 5 1641 19

4

e-Kompaun

13

1 7 1 10 1 10 1 2 1 42 1

5

e-PeBT

6

e-Penyerahan 54 3 183 9 168 14 169 12 147 12 193 16 914 10

7

e-Pemprosesan 54 3 183 9 168 14 169 12 147 12 193 16 914 10

8

Maklumbalas / Komen Portal MPSepang 26 2 19 1 7 1 10 1 11 1 8 1 81 1

TOTAL 1661 100 2070 100 1159 100 1376 100 1182 100 1220 100 8868 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

TRANSAKSI E-PERKHIDMATAN 2017

Januari – Jun 2017

Bil. e-Perkhidmatan Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah %
1 e-Bayar 975 49 1489 50 657 41 656 44 588 38 500 42 4865 45
2 e-Aduan 443 23 447 15 477 30 439 29 450 30 335 29 2591 24
3 e-Cukai 294 15 783 26 179 11 180 12 271 18 60 5 1767 17
4 e-Kompaun 117 6 156 6 140 9 119 8 101 7 150 13 783 7
5 e-PeBT
6 e-Penyerahan 60 3 42 1 67 4 51 3 53 3 63 5 336 3
7 e-Pemprosesan 60 3 42 1 67 4 51 3 53 3 63 5 336 3
8 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 27 1
TOTAL 1955 100 2962 100 1593 100 1499 100 1522 100 1174 100 10705 100

Julai – Disember 2017

Bil. e-Perkhidmatan Jul % Ogos % Sep % Okt % Nov % Dis % Total %
1 e-Bayar 977 44 1406 46 846 47 733 41 623 38 624 43 10074 44
2 e-Aduan 514 23 558 19 489 27 563 32 508 31 428 29 5651 25
3 e-Cukai 396 18 758 24 131 7 182 10 92 6 68 5 3394 15
4 e-Kompaun 170 8 116 4 211 12 172 10 291 18 178 12 1921 9
5 e-PeBT
6 e-Penyerahan 56 3 75 3 52 3 52 3 46 3 77 5 694 3
7 e-Pemprosesan 56 3 75 3 52 3 52 3 46 3 77 5 694 3
8 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 6 1 43 1
JUMLAH 2170 100 2991 100 1783 100 1756 100 1608 100 1458 100 22471 100