PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN / BAHAGIAN / UNIT – TAHUN 2024

BIL
PIAGAM PELANGGAN
JANFEBMARAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Memastikan permohonan kebenaran merancang diputuskan di dalam  Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat  (OSC)  dalam tempoh 30 hari bekerja.47/47

100%

38/38

100%

55/55

100%

22/22

100%

34/34

100%

100%
2Memastikan permohonan sistem alamat diputuskan   di dalam   Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat  (OSC) dalam tempoh 14 hari bekerja.10/10 100%4/4

100%

6/6

100%

6/6

100%

7/7

100%

100%
3Memastikan ulasan permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah Sepang / Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor diproses dalam tempoh 14 hari bekerja.13/13

100%

7/7

100%

14/14

100%

9/9

100%

14/14

100%

100%
4Memastikan ulasan pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Kawalan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan diproses dalam tempoh 14 hari bekerja.18/18 100%23/23

100%

30/30

100%

19/19

100%

33/33

100%

100%
5Memastikan kelulusan permohonan pelan landskap diproses  dalam tempoh 30 hari bekerja daripada tarikh penerimaan permohonan7/7

100%

6/6

100%

9/9

100%

5/5

100%

6/6

100%

100%

Nota :

C    : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2024
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1.Memberikan maklum balas tempahan kemudahan awam dalam tempoh 2 hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima.962/962100%888/888 100%634/634 100%546/546 100%868/868 100%100%
2.Menyediakan Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program Jawatankuasa Perunding Penduduk (JPP) dalam tempoh 3 hari bekerja.11/11 100%59/59 100%71/71 100%65/65 100%65/65 100%100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2024
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1.Menyediakan deraf minit Mesyuarat Penuh Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit Mesyuarat Penuh Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%100%
2.Memproses permohonan dan pelantikan kakitangan baru dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh temuduga.4/4 100%100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2024
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1.Memastikan permohonan pelan kerja tanah, jalan & perparitan diputuskan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja.18/18 100%19/19 100%19/19 100%13/13 100%28/28 100%100%
2.Memastikan permohonan pelan lampu awam diputuskan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja.4/4 100%6/6 100%9/9 100%3/3 100%6/6 100%100%
3.Memperakukan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal dalam tempoh 14 hari bekerja.16/16 100%16/16 100%16/16 100%19/19 100%8/8 100%100%
4.Memberi kelulusan permohonan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap dalam tempoh 14 hari bekerja.47/47 100%13/13 100%15/15 100%14/14 100%18/18 100%100%
5.Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada Sistem OSC 3.0 Plus dalam tempoh 14 hari bekerja.22/22 100%21/21 100%24/24 100%10/10 100%14/14 100%100%
6.Membuat bayaran balik cagaran setelah dokumen lengkap diterima dalam tempoh 14 hari bekerja.4/4 100%4/4 100%4/4 100%21/21 100%29/29 100%100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta-merta.= 8 BA

= RM 5,750, 002 dikutip

100%

= 11 BA

= RM 210, 775 dikutip

100%

= 3 BA

= RM 25, 477 dikutip

100%

= 6 BA

= RM 51, 636 dikutip

100%

= 9 BA

= RM 44,405 dikutip

100%

2Memproses tuntutan bayaran setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.= 742 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 660 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 693 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 624 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

= 669 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses > 7 hari

100%

3Memastikan 90% masa menunggu di Kaunter Utama tidak melebihi 5 minit kecuali pada bulan Januari, Februari, Julai dan OgosLaporan tidak dapat dikeluarkan kerana sistem nombor giliran dalam penyelenggaraan1211/ 1212

99.9%

Laporan tidak dapat dikeluarkan kerana sistem nombor giliran dalam penyelenggaraanLaporan tidak dapat dikeluarkan kerana sistem nombor giliran dalam penyelenggaraan1284/ 1287

99.7%

BILPIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta-merta.100%
2Memproses tuntutan bayaran setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.100%
3Memastikan 90% masa menunggu di Kaunter Utama tidak melebihi 5 minit kecuali pada bulan Januari, Februari, Julai dan Ogos100%

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

BP         – Bil Permohonan

BA        – Bil Ansuran diterima

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2024
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1.Melaksanakan permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta dalam masa 1 hari.233/233 100%202/202 100%250/250 100%121/121 100%183/183 100%100%
2.Melaksanakan permohonan tukar alamat surat-menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta dalam masa 1 hari.233/233 100%202/202 100%250/250 100%121/121 100%183/183 100%100%
3.Memastikan permohonan remisi diputuskan dan dimaklumkan kepada  pemohon dalam tempoh 14 hari pada bulan Mac untuk Penggal 2 dan pada bulan September bagi Penggal 1 setiap tahun.TPDP686/686 100%DPDP100%
4.Mengeluarkan Surat Pengesahan Cukai Taksiran dalam tempoh 5 hari daripada tarikh permohonan lengkap.4899/4899 100%1011/1011 100%948/948 100%524/524 100%399/399 100%100%
5.Mengeluarkan surat tawaran sewaan premis dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Kawalan Bangunan.5/5
100%
5/5
100%
2/2 100%5/5 100%8/8 100%100%

DP = Dalam Proses
TP = Tiada Permohonan

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2024
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1.Membuat persiapan hiasan bunga bagi sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan mengemas semula dalam masa 2 hari berikutnya.10/10 100%16/16 100%15/15 100%11/11 100%15/15 100%100%
2.Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor kerja-kerja penyelenggaraan landskap lembut dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan dokumen tuntutan.64/64 100%63/63 100%63/63 100%63/63 100%63/63 100%100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2024
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1.Memastikan permohonan pelan bangunan bagi kemudahan awam, perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks diputuskan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja.5-L
100%
7-L
100%
14-L
100%
6-L
100%
8-L
100%
100%
2Memastikan permohonan permit bangunan sementara yang melibatkan ulasan teknikal diputuskan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja.3-L
100%
4-L
100%
1-L
100%
19-L
100%
15-L
100%
100%
3Memastikan permohonan rumah sesebuah / berkembar diluluskan dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.2-L
100%
6-L
100%
3-L
100%
4-L
100%
100%
4Memastikan permohonan  tambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang diluluskan tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan dokumen lengkap.91-L
100%
67-L
100%
81-L
100%
62-L
100%
100-L
100%
100%
5Memastikan permohonan permit bangunan sementara yang tidak melibatkan ulasan teknikal seperti papan  tanda projek dan  hoarding diluluskan dalam tempoh 7 hari bekerja.13-L
100%
11-L
100%
14-L
100%
100%
6Membuat bayaran balik cagaran setelah dokumen lengkap diterima dalam tempoh 14 hari bekerja.58-L
100%
41-L
100%
51-L
100%
37-L
100%
40-L
100%
100%
7Memproses permohonan tuntutan bayaran kontraktor  dalam tempoh 14 hari bekerja.32-L
100%
32-L
100%
23-L
100%
13-L
100%
22-L
100%
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

TP – Tiada Permohon

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2024
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan vektor pembawa penyakit dalam tempoh 2 hari bekerja selepas aduan dilaporkan.6/6 ADUAN
100%
9/9 ADUAN 100%7/7 ADUAN 100%11/11 ADUAN 100%13/13 ADUAN 100%100%
2Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 2 hari bekerja selepas aduan diterima.4/4 ADUAN
100%
4/4 ADUAN 100%2/2 ADUAN 100%11/11 ADUAN 100%1/1 ADUAN 100%100%
3Meluluskan permohonan baharu dan pembaharuan lesen anjing yang lengkap secara serta-merta.9/9 (PB)

172/ 172 (R) 100%

5/5 (PB)

76/76 (R) 100%

9/9 (PB)

34/34 (R) 100%

5/5 (PB)

15/15  (R) 100%

10/10 (PB)

15/15  (R) 100%

100%
4Mengambil tindakan ke atas aduan kacau ganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam tempoh 60 hari.

9/9
UNIT
100%

17/17
UNIT
100%
8/8
UNIT
100%
7/7
UNIT
100%
8/8
UNIT
100%
100%
5Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 7 hari daripada tarikh penerimaan invois.50/50 100%15/15 100%12/12 100%11/11 100%15/15 100%100%
6Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan.59/59 100%97/97 100%97/97 100%97/97 100%99/99 100%100%
7Membuat bayaran balik cagaran setelah dokumen lengkap diterima dalam tempoh 14 hari bekerja.TIADATIADA1/1 100%TIADATIADA100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2024
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1.Memastikan semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan lulus, tangguh dan ditolak dalam tempoh 14 hari bekerja.26/26
100%
26/26
100%
36/26
100%
26/26
100%
26/26
100%
100%
2.Memastikan permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.154/154 100%107/107 100%99/99 100%90/90 100%135/135 100% 100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2024
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1.Memastikan pengeluaran kompaun serta merta kepada Orang Kena Saman (OKS) setelah kesalahan dikenal pasti.1235/1241
99.5%
775/775 100%665/668 99.5%760/762 99.7%1201/1202 99.9%100%
2.Memastikan siasatan notis amaran dilaksanakan dalam tempoh 14 hari di bawah kesalahan Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Sepang setelah notis diserahkan.108/108 100%72/72 100%40/40 100%141/141 100%10/10 100%100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1.Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit (372/ 372)

≤ 10M

= 372

> 10M

= 0

100%

 (283/ 283)

≤ 10M

= 283

> 10M

= 0

100%

 (240/
240)

≤ 10M

= 240

> 10M

= 0

100%

(153/
153)

≤ 10M

= 153

> 10M

= 0

100%

(200/
200)

≤10M

=200

>10M

= 0

100%

100%
2.Memastikan setiap maklumbalas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 bekerja.(28/28)

R = 9

≤ 14H = 9

> 14H = 0

B = 19

≤ 14H = 19

> 14H = 0

100%

(26/26)

R = 8

≤ 14H =8

> 14H = 0

B = 18

≤ 14H = 18

> 14H = 0

100%

(29/29)

R = 15

≤ 14H =15

> 14H = 0

B = 14

≤ 14H = 14

> 14H = 0

100%

(21/21)

R = 10

≤ 14H =10

> 14H = 0

B = 11

≤ 14H = 11

> 14H = 0

100%

(27/27)

R = 22

≤ 14H =22

> 14H = 0

B = 5

≤ 14H = 5

> 14H = 0

100%

100%
3.Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari bekerja(16/16)

SB = 13

≤ 14H = 13

> 14H =  0

SS = 3

≤ 14H = 3

> 14H = 0

100%

(10/10)

SB = 8

≤ 14H = 8

> 14H =  0

SS = 2

≤ 14H = 2

> 14H = 0

100%

(14/14)

SB = 12

≤ 14H = 12

> 14H =  0

SS = 2

≤ 14H = 2

> 14H = 0

100%

(8/8)

SB = 8

≤ 14H = 8

> 14H =  0

SS = 0

≤ 14H = 0

> 14H = 0

100%

(9/9)

SB = 8

≤ 14H = 8

> 14H =  0

SS = 1

≤ 14H = 1

> 14H = 0

100%

100%

M  – Minit
R   – Rayuan
B   – Batal
SB – Semakan Baru
SS – Semakan Semula
H  – Hari

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2024
PURATA PENCAPAIAN (%)
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1.Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 7 hari daripada tarikh dokumen permohonan sijil lengkap diterima.1/1
100%
TP1/1
100%
TPTP100%
2.Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / Badan Pengurusan Bersama (JMB) / Perbadanan Pengurusan (MC) berkaitan penyenggaraan dan pengurusan pembangunan strata dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima.37/37 100%38/38 100%21/21 100%35/35 100%39/39 100%100%
3.Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju / Badan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh permohonan diterima.1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%100%

Nota :

TM   : Tiada Mesyuarat
TP    : Tiada Permohonan
TN   : Tiada Notis
TKN: Tiada Khidmat Nasihat

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2024
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga/ Tender sehingga mendapat kelulusan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga/ Tender8/8 100%9/9
100%
24/24 100%18/18 100%34/34 100%100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Mengemukakan maklum balas status aduan kepada pelanggan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh aduan diterima.1188/1188 100%892/892 100%816/816 100%829/829 100%1112/1112 100%

100%

Nota:

TP : Tiada Pelaksanaan

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Memberikan maklum balas aduan perisian dan rangkaian komputer dalam tempoh 2 jam bekerja.5/5 100%6/6 100%3/3 100%7/7 100%5/5 100%

100%

2Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.1/1
100%
1/1 100%1/1 100%3/3 100%2/2 100%

100%

Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan.100%100%100%100%100%100%
4Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan.

4/4
100%

5/5 100%2/2 100%4/4

100%

3/3

100%

100%


LAMPIRAN

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Memastikan 90% masa menunggu di Kaunter OSC tidak melebihi 30 minit.Terdapat masalah pada Sistem QMS145/146

99.3%

Terdapat Masalah pada Sistem QMSTerdapat Masalah pada Sistem QMS375/377

99.5%

100%

2Memastikan semua permohonan Cadangan Pemajuan diputuskan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja, tidak termasuk permohonan yang mempunyai isu-isu pembangunan/ teknikal di luar keperluan senarai semak.173/173 100%135/135 100%175/175 100%131/131 100%171/171 100%

100%

3Memastikan permohonan Nama Taman/ Nama Jalan/ Sistem Alamat diputuskan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 14 hari bekerja.10/10 100%4/4 100%6/6 100%6/6 100%8/8 100%

100%

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1Pemakluman pengauditan dikeluarkan kepada jabatan/ unit dalam tempoh 5 hari bekerja sebelum audit dilaksanakan.2/2 100%NILNILNIL2/2 100%

100%

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2024
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDISPURATA PENCAPAIAN (%)
1.Memastikan maklum balas penerimaan aduan kepada pengadu adalah dalam tempoh tiga (3) hari bekerja daripada tarikh aduan diterima di Unit Integriti melalui sistem SISPAA.2/2 100%2/2 100%2/2
100%
1/1
100%
100%