PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN SEPANG

BIL PIAGAM PELANGGAN TINDAKAN JABATAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 %
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
1. Memproses permohonan kebenaran merancang diuruskan secara cekap, teratur dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan dalam tempoh 30 hari sehingga ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. Jabatan Perancangan Bandar J: 53
100%
c: 53
tc: 0
dt: 0
J: 52
100%
c: 52
tc: 0
dt: 0
J: 33
100%
c: 33
tc: 0
dt: 0
NIL J: 18
100%
c: 18
tc: 0
dt: 0
J: 26
100%
c: 26
tc: 0
dt: 0
J: 22
100%
c: 22
tc: 0
dt: 0
J: 24
100%
c: 24
tc: 0
dt: 0
J: 23
100%
c: 23
tc: 0
dt: 0
J: 30
100%
c: 30
tc: 0
dt: 0
2. Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist’ yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan. J: 3
100%
c: 3
tc: 0
dt: 0
J: 7
100%
c: 7
tc: 0
dt: 0
J: 3
100%
c: 0
tc: 0
dt: 0
NIL J: 1
100%
c: 7
tc: 0
dt: 0
J: 2
100%
c: 2
tc: 0
dt: 0
J: 7
100%
c: 7
tc: 0
dt: 0
J: 6
100%
c: 6
tc: 0
dt: 0
J: 6
100%
c: 6
tc: 0
dt: 0
J: 6
100%
c: 6
tc: 0
dt: 0
3. Maklum balas tempahan kemudahan awam (2 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima). Jabatan Pembangunan Masyarakat 404/404
100%
407/407
100%
223/223
100%
NIL NIL NIL 131/ 131

100%

357/ 357

100%

470/470 100% 232/232 100%
BIL PIAGAM PELANGGAN TINDAKAN JABATAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 %
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
4. Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan & perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat – syarat teknikal akan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja. Jabatan Kejuruteraan
3a – Kelulusan kerja tanah 4/4
100%
4/4
100%
3/3
100%
NIL NIL 6/6
100%
5/5

100%

2/2

100%

7/7      100% 4/4    100%
3b – Kelulusan jalan & perparitan 6/6
100%
9/9
100%
1/1
100%
NIL NIL 5/5
100%
3/3

100%

4/4

100%

4/4        100% 4/4    100%
3c – Kelulusan kerja tanah, jalan & perparitan 1/1
100%
3/3
100%
6/6
100%
NIL NIL 2/2
100%
1/1
100%
1/1

100%

4/4     100% 3/3    100%
5. Proses permohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari bekerja. 14/14
100%
25/25
100%
15/15
100%
NIL NIL 24/24
100%
12/12
100%
10/10

100%

30/30   100% 20/20   100%
6. Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja. 7/7
100%
5/5
100%
4/4
100%
NIL 1/1
100%
4/4
100%
5/5

100%

1/1

100%

7/7        100% 5/5     100%
BIL PIAGAM PELANGGAN TINDAKAN JABATAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 %
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
7. Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam

tempoh 14 hari berkerja.

Jabatan Kejuruteraan 15/15
100%
20/20
100%
6/6
100%
NIL NIL 21/21
100%
18/18
100%
8/8

100%

18/18     100% 10/10     100%
8. Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta – merta. Jabatan Kewangan = 7 BA
= RM818,290 dikutip 100%
= 4 BA
= RM79,548 dikutip 100%
= 4 BA
= RM78,948 dikutip 100%
Tiada sebarang bayaran diterima berikutan PKP          NIL = 2 BA
= RM405,341 dikutip 100%
= 2 BA           =RM815,993 dikutip 100% = 17 BA       =RM102,427 dikutip 100% = 8 BA       =RM269,231 dikutip 100% = 7 BA       =RM101,251 dikutip 100% = 10 BA       =RM61,258 dikutip 100%
9. Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari. 458 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari

100%

474 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari  100%
378 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari  100%
429 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari  100%
299 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari  100%
277 bil yang diproses 7 hari                0 bil diproses >7 hari   100% 430 bil yang diproses 7 hari                0 bil diproses >7 hari   100% 520 bil yang diproses 7 hari                0 bil diproses >7 hari   100% 529 bil yang diproses 7 hari                0 bil diproses >7 hari   100% 457 bil yang diproses 7 hari                0 bil diproses >7 hari   100%
10. Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BIL PIAGAM PELANGGAN TINDAKAN JABATAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 %
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
11. Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta 935/935 100% 950/950 100% 395/395 100% NIL 415/415 100% 680/680 100% 780/780 100% 560/560 100% 660/660 100% 420/420 100%
12. Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat. DP DP 864
100%
DP DP DP DP DP 890/890 100% DP
13. Surat pengesahan cukai taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 1971/1971
100%
1570/1570
100%
771/771
100%
NIL 837/837
100%
1747/1747 100% 2467/2467 100% 1058/1058 100% 461/461 100% 601/601 100%
14. Surat pengesahan tempat letak kenderaan berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 1
100%
TP TP TP TP 1
100%
TP TP TP TP
BIL PIAGAM PELANGGAN TINDAKAN JABATAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 %
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OG0S SEPT OKT NOV DIS
15. Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan dari Jabatan Bangunan Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta 12
100%
2
100%
NIL NIL NIL 5/5
100%
6/6
100%
2/2
100%
9/9     100% 6/6
100%
16. Memproses kelulusan pelan bangunan dalam tempoh 1 – 30 hari. Jabatan Bangunan 7-L
100%
6-L
100%
2-L
100%
3-L
100%
3-L        100% 2-L
100%
17. Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E TP TP TP TP TP 1          100% TP TP TP TP
18. Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 2 hari bekerja selepas aduan diterima. Jabatan Kesihatan 4
ADUAN
100%
5
ADUAN
100%
11
ADUAN
100%
1
ADUAN
100%
4
ADUAN
100%
1
ADUAN
100%
7
ADUAN
100%
2
ADUAN
100%
7
ADUAN
100%
1
ADUAN
100%
19. Memproses dan meluluskan permohonan lesen anjing yang lengkap secara serta – merta:-

– Permohonan Baru (PB)

– Memperbaharui (R)

7(PB)
188(R)
100%
13(PB)
131(R)
100%
5(PB)
21(R)
100%
NIL 3(PB)
7(R)
100%
9 (PB)      18 (R)  100% 15/15 (PB)      9/9 (R)  100% 10/10 (PB)      8/8 (R)  100% 10/10 (PB)      7/7 (R)  100% 2/2 (PB)      10/10 (R)  100%
BIL PIAGAM PELANGGAN TINDAKAN JABATAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 %
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
20. Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan Jabatan Kesihatan 63/63
(100%)
63/63
(100%)
69/69
(100%)
69/69
(100%)
79/79
(100%)
79/79
(100%)
112/ 112

(100%)

109/ 109

(100%)

117/117 (100%) 113/113 (100%)
21. Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat – syarat perlesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh & ditolak) Jabatan Pelesenan 29/29
100%
29/29
100%
1/24
4.16%
NIL 2/10
20%
100% 35/ 35

(100%)

31/ 31

(100%)

25/ 25

(100%)

30/31 (96.7%)
22. Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat – syarat perlesenan diberi keputusan serta merta 87/87
100%
79/79
100%
66/66
100%
NIL 18/18
100%
100% 86/ 86

(100%)

86/ 86

(100%)

64/ 64

(100%)

132/135 (100%)
23. 98% Notis Kesalahan yang dikeluarkan memenuhi kehendak perundangan Jabatan Penguatkuasa 1989/2013
98.80%
2395/2438
98.20%
901/909
99.10%
NIL 5/5
100%
34/34
100%
150/157

95.5%

367/376

97.6%

629/662 95.0% 435/444 (98%)
BIL PIAGAM PELANGGAN TINDAKAN JABATAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 %
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
24. Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit. Unit Perundangan 100%
(181/181)
≤ 10M
= 181
˃ 10M
= 0
100%
(366/366)
≤ 10M
= 366
˃ 10M
= 0
100%
(213/213)
≤ 10M
= 213
˃ 10M
= 0
NIL
(0/0)
≤ 10M
= 0
˃ 10M
= 0
100%
(9/9)
≤ 10M
= 9
˃ 10M
= 0
100%
(94/94)
≤ 10M
= 94
˃ 10M
= 0
100%
(125/125)
≤ 10M
= 125
˃ 10M
= 0
100%
(173/173)
≤ 10M
= 173
˃ 10M
= 0
100%
(185/185)
≤ 10M
= 185
˃ 10M
= 0
100%
(140/140)
≤ 10M
= 140
˃ 10M
= 0
25. Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen permohonan sijil lengkap diterima. Unit COB 1/1
100%
1/1
100%
TP TP TP 1/1
100%
TP TP 1/1           100% 2/2         100%
26. Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga/ Tender sehingga mendapat kelulusan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga/ Tender Unit Tender & Kontrak NIL 4/4
100%
NIL NIL 42/42
100%
26/26
100%
16/16
100%
25/25
100%
16/16         100% 9/9        100%
BIL PIAGAM PELANGGAN TINDAKAN JABATAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 %
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
27. Mengemukakan maklum balas status aduan kepada pelanggan (14 hari dari tarikh aduan diterima). Unit Korporat & Perhubungan Awam 667/667
100%
861/861
100%
455/455
100%
244/244
100%
395/395
100%
711/711 100% 977/977 100%  727/727 100% 935/935 100% 802/802 100%