JABATAN KEJURUTERAAN

Jabatan Kejuruteraan terbahagi kepada 4 bahagian utama iaitu:-

1. Bahagian Kawalan Pembangunan

 • Memproses permohonan pelan kerja tanah
 • Memproses permohonan pelan jalan dan perparitan
 • Mengulas permohonan pelan susunatur dan pendirian bangunan (kebenaran merancang)
 • Memproses permohonan pengecualian kerja tanah berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan
 • Memproses permohonan kerja- kerja awal mematuhi prosedur
 • Memproses permohonan pemeriksaan “crusher run”
 • Memproses permohonan pemeriksaan “premix”
 • Memproses permohonan CCC/CF agar berjalan lancar dan mematuhi prosedur
 • Memproses pelepasan wang cagaran bagi permohonan kerja tanah, jalan parit dan lampu awam
 • Mengawal selia dan membuat pemantauan kerja tanah di tapak
 • Mengawal selia dan membuat pemantauan kolam takungan
 • Memproses permohonan pengambilalihan infrastuktur
 • Menyiasat dan mengambil tindakan terhadap aduan yang dikemukakan.
 • Memproses permit korekan
 • Mengawal selia dan memantau kerja-kerja korekan mengikut prosedur yang telah ditetapkan
 • Memproses permit laluan
 • Mengawal selia dan membuat pemantauan terhadap laluan kenderaan berat untuk tujuan pembinaan
 • Menguruskan proses pelepasan wang cagaran bagi permit korekan dan permit laluan
 • Memproses perakuan penerimaan struktur dan kiraan bangunan
 • Menyediakan kertas siasatan ke mahkamah
 • Menyediakan kertas siasatan pendakwaan terhadap kerja tanah, jalan perparitan dan lampu awam.
 • Menyediakan anggaran hasil tahunan jabatan
 • Memproses permohonan untuk penyelengaraan longkang dan jalan
 • Menyediakan kertas kerja bagi permohonan peruntukkan daripada kerajaan Negeri / Persekutuan.
 • Menyediakan bajet untuk perbelanjaan tahunan
 • Menetapkan lokasi bagi program Bandar Selamat
 • Menyediakan anggaran harga bagi program Bandar Selamat
 • Menyediakan surat lantikan berdasarkan keputusan jawatankuasa penilaian Bandar Selamat
 • Memantau dan mengawal selia bagi kerja –kerja yang telah dilantik untuk program Bandar Selamat
 • Memproses dokumen tuntutan bayaran/invois bagi peruntukkan program Bandar Selamat
 • Membuat pengiraan semula bagi kerja-kerja yang telah disiapkan bagi peruntukkan program Bandar Selamat
 • Menyediakan kertas kerja bagi permohonan peruntukkan MARRIS
 • Menetapkan lokasi bagi peruntukkan MARRIS
 • Menyediakan anggaran harga bagi peruntukkan MARRIS
 • Menyediakan surat lantikan berdasarkan keputusan jawatankuasa penilaian bagi peruntukkan MARRIS
 • Memantau dan mengawal selia bagi kerja –kerja yang telah dilantik berdasarkan peruntukkan MARRIS
 • Memproses dokumen tuntutan bayaran/invois bagi peruntukkan MARRIS
 • Mengemaskini data perbelanjaan peruntukkan MARRIS
 • Membuat pengiraan semula bagi kerja-kerja yang telah disiapkan bagi peruntukkan MARRIS
 • Menyediakan kertas kerja untuk pembentangan Majlis Tindakan Ekonomi Selangor  (MTES) bagi permohonan peruntukkan
 • Menyediakan anggaran harga bagi peruntukkan MTES
 • Menyediakan surat lantikan berdasarkan keputusan jawatankuasa penilaian bagi peruntukkan MTES
 • Memantau dan mengawal selia bagi kerja –kerja yang telah dilantik berdasarkan peruntukkan MTES
 • Memproses dokumen tuntutan bayaran/invois bagi peruntukkan MTES
 • Membuat pengiraan semula bagi kerja-kerja yang telah disiapkan bagi peruntukkan MTES
 • Menyediakan kertas kerja bagi permohonan peruntukkan Geran SelangorKu
 • Menetapkan lokasi bagi peruntukkan Geran Selangor Ku
 • Menyediakan anggaran harga bagi peruntukkan Geran Selangor Ku
 • Menyediakan surat lantikan berdasarkan keputusan jawatankuasa penilaian bagi peruntukkan Geran Selangor Ku
 • Memantau dan mengawal selia bagi kerja –kerja yang telah dilantik berdasarkan peruntukkan Geran Selangor Ku
 • Memproses dokumen tuntutan bayaran/invois bagi peruntukkan Geran Selangorku
 • Membuat pengiraan semula bagi kerja-kerja yang telah disiapkan bagi peruntukkan Geran Selangorku
 • Menetapkan lokasi bagi peruntukkan Majlis Perbandaran Sepang
 • Menyediakan anggaran harga bagi peruntukkan Majlis Perbandaran Sepang
 • Menyediakan surat lantikan berdasarkan keputusan jawatankuasa penilaian bagi peruntukkan Majlis Perbandaran Sepang
 • Menguruskan dokumen bayaran BP/LO untuk dihantar ke jabatan perbendaharaan Majlis Perbandaran Sepang
 • Memantau dan mengawal selia bagi kerja –kerja yang telah dilantik berdasarkan peruntukkan Majlis Perbandaran Sepang
 • Memproses dokumen tuntutan bayaran/invois bagi peruntukkan Majlis Perbandaran Sepang
 • Membuat pengiraan semula bagi kerja-kerja yang telah disiapkan bagi peruntukkan Majlis Perbandaran Sepang.
 • Membuat laporan prestasi kontraktor yang telah menjalankan kerja bagi peruntukkan Majlis Perbandaran Sepang
 • Memastikan kemudahan awam seperti jalan, longkang dan lampu awam berfungsi dengan sempurna
 • Menjadi urusetia bagi mesyuarat Jawatankuasa Infrastruktur
 • Menyiasat dan mengambil tindakan terhadap aduan yang diterima melalui telefon
 • Mengambil tindakan terhadap aduan yang diterima di e-aduan
 • Menguruskan data jalan dan longkang untuk tujuan pembaikan
 • Memproses kebenaran menutup jalan kurang daripada 3 hari
 • Memproses permohonan pelan lampu awam
 • Memastikan lampu jalan awam,lampu isyarat berada di dalam keadaan baik dan sempurna
 • Mengurus dan menyelia urusan pembaikan lampu jalan/ awam, serta lampu isyarat majlis
 • Menguruskan pembayaran bil-bil elektrik dan air bagi premis – premis di bawah tanggungjawab majlis
 • Menerima dan menyelaras aduan-aduan yang berkaitan dengan lampu jalan / lampu isyarat untuk diambil tindakan
 • Menyemak permohonan bekalan elektrik di dalam kawasan majlis
 • Menguruskan permohonan bekalan elektrik, lampu jalan dan lampu awam dalam tanggungjawab majlis
 • Menyediakan sistem fail dan rekod Jabatan Kejuruteraan.
 • Menyediakan surat-surat dan segala urusan yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran pejabat.
 • Menyediakan surat-surat dan borang-borang Standard Pengurusan Projek.
 • Menyediakan penyata akaun bayaran kemajuan kerja dan dokumen bayaran kontrak.

Senarai Permohonan :-

 1. Kelulusan Pelan Kerja-kerja Tanah
 1. Kelulusan Pelan Jalan & Perparitan
 1. Kelulusan Pelan & Kiraan Struktur Bangunan & Laporan Geoteknik & Asas Tapak
 1. Kelulusan Pengecualian Kerja Tanah
 1. Kelulusan Pelan Lampu Awam
 1. Pindaan Pelan Kerja Tanah / Jalan Dan Perparitan
 • Mengemukakan Bayaran Pelan Pindaan – RM 500.00
 1. Kelulusan Pindaan Kepada Pelan Lulus Lampu Jalan
 1. Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF) / Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)
 • Mematuhi senarai semak Lampu Awam :
 1. Permit Laluan Jalan
 1. Permit Korekan Jalan
 1. Pengambilalihan Infrastruktur
 1. Bayaran Balik Cagaran
 • Surat permohonan
 • Resit asal pembayaran cagaran (jika resit asal hilang, sila kemukakan Surat Akuan Sumpah).
 • Laporan Siap Kerja (gambar)